Opgave inkomsten maart

Toelichting inkomen

Geef hier op hoeveel inkomen u heeft gehad over de maand maart 2020. Uw netto inkomen, bestaande uit inkomsten uit onderneming, loon, uitkering en overige inkomsten. Voor alle duidelijk, als u geen inkomsten heeft gehad, wilt u dit dan ook digitaal aan ons doorgeven?

De rekenhulp (xls) is een voorbeeld van het berekenen van uw inkomsten uit uw onderneming. Aan het gebruik  van de rekenhulp inkomsten uit onderneming kunt u geen rechten ontlenen.

DIGITALE FORMULIER OPGAVE INKOMSTEN MAART>>