Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning bij levensonderhoud voor zzp en mkb

U kunt in aanmerking komen voor de tijdelijke voorziening inkomensondersteuning als u:

  • Een eigen bedrijf heeft en voldoet aan de voorwaarden zie kopje Voorwaarden; en
  • Niet voldoende geld meer heeft door de maatregelen vanwege het Coronavirus voor uw eerste levensonderhoud. Denk hierbij aan eten, drinken, vaste lasten zoals bijvoorbeeld de (zorg-)verzekering en woonlasten.

Tot wanneer geldt de nieuwe regeling?
Vooralsnog kunt u er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen.

U bent zelfstandige wanneer u:

  • Niet in loondienst bent, maar een inkomen verdient met een eigen bedrijf in het MKB of als ZZP-er
  • Tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd
  • Een Nederlander bent of daarmee gelijkgesteld
  • Uw bedrijf in Nederland heeft gevestigd
  • Woont en ingeschreven staat in de gemeente Meppel
  • Minimaal 1.225 uur per jaar in het eigen bedrijf werkt. Wanneer een partner meewerkt in het bedrijf is de verdeling minimaal 525 uur door de partner en 875 uur door de zelfstandige.
  • Alle benodigde vergunningen en diploma’s bezit
  • Voldoet aan milieuwetgeving, het bestemmingsplan en andere wettelijke eisen

Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden waarbij u zelf geen andere financiële mogelijkheden meer heeft. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Print het aanvraagformulier  Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning bij levensonderhoud voor zzp en mkb  (PDF) uit en vul de gegeven in. Op verzoek sturen wij u het formulier toe. Stuur een mail naar postbus@meppel.nl of bel met 14 0522

Stuur het ingevulde formulier aan Gemeente Meppel, Postbus 501, 7940AM Meppel t.a.v. Sociaal Domein   -   aanvraag BBZ Corona ZZP/MKB LO.

Het formulier scannen en mailen mag ook. Stuur het naar postbus@meppel.nl onder vermelding van aanvraag BBZ Corona ZZP/MKB LO.

TIP: Lees het formulier door. Hier staat namelijk ook de afhandelingsprocedure op vermeld.
 

Als u niet aan de voorwaarden voldoet, brengen wij u hiervan schriftelijk/via de mail op de hoogte. De aanvraag zal dan worden afgewezen. Als u het hier niet mee eens ment, kunt u tegen de beslissing in bezwaar.