Bedrijfskavels in de haven

Meppel, gelegen aan de samenkomst van Meppelerdiep en Drentse Hoofdvaart is bereikbaar voor schepen tot circa 3000 ton. Rondom Meppel zijn diverse havens voor overslag van containers en bulkgoederen. Via het Meppelerdiep zijn de havens aangesloten op het landelijk hoofdvaarwegennet. 

De traditionele natte bedrijventerreinen de Oude Vaart en Oevers A, B en C liggen aan weerszijden van de Drentse hoofdvaart en het Meppelerdiep, een hoofdvaarweg.

Op het bedrijventerrein Oevers D, Sethehaven, zijn kavels met een eigen aanlegkade beschikbaar. Het is dan ook uitermate geschikt voor de vestiging van watergebonden bedrijf.

Beschikbaar terrein met aanlegvoorzieningen oppervlakte* Algemene prijs per m²
kavel D ca, 2,7 ha. € 115, m²
kavel F ca. 2,5 ha. "
kavel H ca. 1,9 ha. "

* afmetingen kavels bespreekbaar

Download de verkavelingstekening (PDF)

Verbinding

De verbinding met het havengebied vanaf Meppel loopt vanaf het IJsselmeer via het Zwarte water en het Meppelerdiep.

Scheepsafmetingen

De maximum toegestane scheepsafmeting op het Meppelerdiep bedraagt 110 x 11,50 x 3,25 m bij NAP tot de Kaapbruggen; tot de Galgenkampsbrug worden vaartuigen toegelaten van 110 x 11.50 x 2,75 m bij NAP.

Meer informatie

Wil u een oriënterend gesprek over vestiging of uitbreiding in de gemeente Meppel en de mogelijkheden daartoe? U kunt contact opnemen met Harry ter Wal, acountmanager economie telefonisch via 14 0522 of via economie@meppel.nl