Partners Werkgeversplatform

In het werkgeversplatform werken de ondernemersverenigingen van Meppel en Staphorst samen met onderwijs en overheid. Er zijn op dit moment 15 partners vertegenwoordigd in dit platform.

De belangen van de ondernemers worden behartigd door:

De voorzitter van het werkgeversplatform komt uit een van deze belangenbehartigers.

Daarnaast zijn de volgende organisaties lid van het werkgeversplatform:

Het platform vergadert 4 keer per jaar. Zij bespreken de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt. Daarbij hebben zij oog voor sociale, economische en opleidingsaspecten. Dat deze partijen zich regelmatig samen focussen op dit thema, heeft een positieve uitwerking. Zij weten van elkaar wat er speelt, wat de wensen en de (on)mogelijkheden zijn. Dankzij het platform weten de organisaties elkaar te vinden. De coördinator van het werkgeversplatform is  Richard Mensen, accountmanager economie bij de gemeente Meppel. Bereikbaar via telefoonnummer 140522.

Enkele resultaten van het werkgeversplatform

  • Eén aanspreekpunt voor ondernemers op het gebied van arbeidsmarkt in de meest brede zin van het woord
  • Goede begeleiding van zowel ondernemers als werkzoekenden die een baan krijgen aangeboden, vooral in de eerste periode van de nieuwe werkrelatie
  • De wens van de  ondernemers is van invloed op het beleid over de arbeidsmarkt. Ondernemers praten mee over de brede aanpak van de arbeidstoeleiding
  • Vooroordelen en discriminatie tegengaan door bewuster te zijn van de mogelijkheden om mensen met een achterstand aan een baan te helpen
  • Samen voorkomen dat werknemers uitvallen en de kracht van werknemers gebruiken bij de ontwikkeling van de onderneming.
  • Het onderwijs stimuleren om leerlingen voor te bereiden op de wensen van de ondernemers

De wens van ondernemers is belangrijk om werkzoekenden goed te kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt.