Werkgeversplatform Meppel Staphorst

Werkgeversplatform Meppel Staphorst heeft als doel mensen aan het werk krijgen op de reguliere arbeidsmarkt. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van lokale werkgeversorganisaties, die samen met onderwijs en overheid zitting hebben in het Werkgeversplatform.

De vraag naar personeel vanuit het bedrijf staat voorop. Aanspreekpunt voor de ondernemers: de heer Cyril Kroontje. Hij is accountmanager werk namens het werkgeversplatform en bereikbaar per telefoon 06 33 182 666 of mail c.kroontje@meppel.nl

De deelnemers vergaderen vier keer per jaar om samen te werken aan de ontwikkeling van projecten en mogelijkheden op het gebied van de arbeidsmarkt. Coördinator is Angèl Meijnen-Geraedts, accountmanager economie bij gemeente Meppel. Bereikbaar via telefoon 14 0522.

 • De Participatiewet en ondernemers, de weg naar werk!

  17 april 2016

  Gemeente Staphorst en Meppel, Intergemeentelijke Sociale Dienst (IGSD) Steenwijkerland en Westerveld, NoordWestGroep, Reestmond en UWV hebben de handen ineen geslagen om zoveel mogelijk werkzoekenden aan werk te helpen. Een doel dat aansluit bij de Participatiewet en dat we graag samen met u als ondernemer willen nastreven. De samenwerking tussen de vier gemeenten, UWV en werkvoorzieningsschappen binnen de Regio Zwolle betekent voor u als ondernemer dat u alles via één contactpersoon kunt regelen, als u een arbeidsplaats heeft voor werkzoekenden.

 • Partners Werkgeversplatform Meppel Staphorst

  02 mei 2016

  In het werkgeversplatform werken de ondernemersverenigingen van Meppel en Staphorst samen met onderwijs en overheid. Er zijn op dit moment 14 partners vertegenwoordigd in dit platform.

 • Werkwijze en vacatures

  17 april 2016

  U kunt hulp krijgen bij het zoeken naar geschikt personeel. Deze service kost u niets. Neem contact op met de heer Cyril Kroontje, accountmanager werk namens het werkgeversplatform.