Werkgeversplatform Meppel Staphorst

Aanspreekpunt voor de ondernemers is de accountmanager werk: Cyril Kroontje, tel. 06-33182666 c.kroontje@meppel.nl

  • De Participatiewet en ondernemers, de weg naar werk!

    banner ondernemen_1 Door middel van een werkprogramma en een uitvoeringsagenda wordt gewerkt aan het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt. Iedereen een baan, daar werken we aan. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar mensen met een (grotere) afstand tot de arbeidsmarkt.

  • Partners Werkgeversplatform

    logo wp_295 In het werkgeversplatform werken de ondernemersverenigingen van Meppel en Staphorst samen met onderwijs en overheid. Er zijn op dit moment 15 partners vertegenwoordigd in dit platform.

  • Werkwijze en vacatures

    werkwijze U kunt hulp krijgen bij het zoeken naar geschikt personeel. Deze service kost u niets.