Werkgeversplatform Meppel Staphorst

Aanspreekpunt voor de ondernemers is de accountmanager werk: Cyril Kroontje, tel. 06-33182666 c.kroontje@meppel.nl

 • De Participatiewet en ondernemers, de weg naar werk!

  Door middel van een werkprogramma en een uitvoeringsagenda wordt gewerkt aan het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt. Iedereen een baan, daar werken we aan. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar mensen met een (grotere) afstand tot de arbeidsmarkt.

 • Ontwikkelfonds Regio Zwolle

  Het ontwikkelfonds Regio Zwolle is een fonds voor de cofinanciering van her-, bij- en omscholing van (potentiële) werknemers.

 • Partners Werkgeversplatform

  In het werkgeversplatform werken de ondernemersverenigingen van Meppel en Staphorst samen met onderwijs en overheid. Er zijn op dit moment 15 partners vertegenwoordigd in dit platform.

 • Werkwijze en vacatures

  U kunt hulp krijgen bij het zoeken naar geschikt personeel. Deze service kost u niets.