Cijfers over Meppel

Verschillende organisaties verzamelen interessante informatie voor Meppeler ondernemers.

  • Hoe hoog is de werkloosheid?
  • Loopt de misdaad ook terug in Meppel?
  • Hoeveel inwoners heeft de gemeente?
De website www.meppel.incijfers.nl bevat meer dan 750 onderwerpen afkomstig van onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Ministeries en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
Veel van de gegevens zijn op wijkniveau beschikbaar. Alle belangrijke openbare bronnen zijn in dit systeem samengebracht. Het is mogelijk de cijfers van Meppel te vergelijken met de gemiddelden van gemeenten van dezelfde grootte, de provincie en heel Nederland. De informatie wordt gepresenteerd in zelf samen te stellen tabellen, grafieken en kaarten. U kunt de resultaten zelf opslaan of printen.
 

U vindt ook veel informatie over de gemeente op de website Waar staat je gemeente