Pilot Gastvrije Binnenstad

In Meppel wordt een pilot gedraaid met het opleiden van city hosts en winkelpersoneel om de binnenstad nog gastvrijer te maken.

Stad & Co gaat, samen met INretail, Detailhandel Nederland en Mindlogyx Retail, Nederlandse binnensteden gastvrijer maken. Met hulp van de Stichting Detailhandelsfonds wordt het komende jaar in samenwerking met de Meppeler Handels Vereniging (MHV) in Meppel een pilot gedraaid met het opleiden van city hosts en winkelpersoneel.

Ook in Deventer, Zoetermeer en Eindhoven wordt deze pilot gedraaid. De ervaringen moeten leiden tot een Toolbox Gastvrijheid 2.0 die landelijk ingezet kan worden.

Gastvrij winkelgebied trekt meer bezoekers

Door de positieve indruk die mensen op die manier krijgen, worden gasten en bewoners op hun beurt ambassadeurs van de stad en zullen zij anderen stimuleren om deze te bezoeken of zelfs om er te gaan wonen. Een gastvrij winkelgebied trekt meer bezoekers aan, zorgt dat mensen er vaker naartoe gaan en ook dat ze er langer blijven. De extra bestedingen die hierdoor worden gedaan, hebben een directe positieve impact op de binnenstad.

Elkaar versterken

Detailhandel, horeca, het hotelwezen, cultuur en vrijetijdsvoorzieningen versterken elkaar hierin. Zowel ondernemers als vastgoedeigenaren profiteren van een gezellige, florerende binnenstad. Daarnaast zijn bewoners een bepalende factor voor hoe een gebied door bezoekers wordt ervaren, maar ook de bewoners zelf moeten zich thuis en welkom voelen in het gebied waar zij wonen. Dat zorgt voor sociale duurzaamheid en leefbaarheid in binnensteden en buurten.

Gastvrijheid verhogen

In deze pilot wordt op wetenschappelijke basis een gastvrijheidsprogramma ontwikkeld waarin we verschillende manieren toetsen om gastvrijheid te verhogen. Op basis van de kennis en ervaring die daarmee wordt opgedaan, kunnen succesfactoren worden geïdentificeerd waarmee vervolgens gastvrijheid in de rest van Nederland kan worden verhoogd. Het resultaat, de Toolbox Gastvrijheid 2.0, zal in december 2018 op een speciaal seminar worden gepresenteerd.

logos pilot gastvrijheid