Binnenstad

De gemeente vindt het belangrijk de binnenstad levendig en aantrekkelijk te houden voor onze inwoners en bezoekers. Dat gaat niet vanzelf, maar vraagt actie en investeringen. Zowel van de overheid als van ondernemers en pandeigenaren. Hiervoor is een binnenstadsplan geschreven. Het binnenstadsplan laat zich kernachtig samenvatten in drie woorden: concentreren, beleven en bereiken. Rond die drie opgaven zijn verschillende projecten benoemd en geprioriteerd.

 • Subsidie stimulering gevelverbetering

  De gemeente Meppel wil langdurig investeren in de historische binnenstad. Doel is het kernwinkelgebied van Meppel nog aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken. Mooie gevels helpen daarbij. Eigenaren in het centrum die hun gevel willen verbeteren kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling gevelverbetering.

 • Stimuleringssubsidie verplaatsing en/of verkleuring detailhandel aanloopstraten

  De gemeente werkt aan een toekomstbestendige, compacte binnenstad. Eén van de manieren om dat te realiseren is het verminderen van de leegstand en detailhandel in de aanloopstraten. Hiervoor is een stimuleringsregeling gemaakt.

 • Stichting Event Desk Meppel

  Evenementen dragen bij aan de leefbaarheid bij de binnenstad. Om de evenementenorganisatoren professionele ondersteuning te kunnen bieden is subsidie toegekend aan Stichting Event Desk Meppel.

 • Pilot Gastvrije Binnenstad

  In Meppel wordt een pilot gedraaid met het opleiden van city hosts en winkelpersoneel om de binnenstad nog gastvrijer te maken.

 • Herinrichting Kromme Elleboog eo

  Vanaf 1 maart 2020 start de herinrichting van de openbare ruimte in het gebied Kromme Elleboog / Groenmarkt.

 • Beleidsplan

  De gemeenteraad heeft het binnenstadsplan in mei 2017 vastgesteld.