Binnenstad

De gemeente vindt het belangrijk de binnenstad levendig en aantrekkelijk te houden voor onze inwoners en bezoekers. Dat gaat niet vanzelf, maar vraagt actie en investeringen. Zowel van de overheid als van ondernemers en pandeigenaren. Hiervoor is een binnenstadsplan geschreven. Het binnenstadsplan laat zich kernachtig samenvatten in drie woorden: concentreren, beleven en bereiken. Rond die drie opgaven zijn verschillende projecten benoemd en geprioriteerd.