Binnenstad

De gemeente vindt het belangrijk de binnenstad levendig en aantrekkelijk te houden voor onze inwoners en bezoekers. Dat gaat niet vanzelf, maar vraagt actie en investeringen. Zowel van de overheid als van ondernemers en pandeigenaren. Hiervoor is een binnenstadsplan geschreven. Het binnenstadsplan laat zich kernachtig samenvatten in drie woorden: concentreren, beleven en bereiken. Rond die drie opgaven zijn verschillende projecten benoemd en geprioriteerd.

 • Beleidsplan

  plan De gemeenteraad heeft het binnenstadsplan in mei 2017 vastgesteld.

 • Kruisstraat krijgt meer beleving

  04 september 2018

  kruisstraat impressie Maandag 3 september wordt gestart met de herinrichting van de Kruisstraat.

 • Pilot Gastvrije Binnenstad

  gastvrij_1 In Meppel wordt een pilot gedraaid met het opleiden van city hosts en winkelpersoneel om de binnenstad nog gastvrijer te maken.

 • Stichting Event Desk Meppel

  eventdesk Evenementen dragen bij aan de leefbaarheid bij de binnenstad. Om de evenementenorganisatoren professionele ondersteuning te kunnen bieden is subsidie toegekend aan Stichting Event Desk Meppel.

 • Stimuleringssubsidie verplaatsing en/of verkleuring detailhandel aanloopstraten

  banner aanloopstraten De gemeente werkt aan een toekomstbestendige, compacte binnenstad. Eén van de manieren om dat te realiseren is het verminderen van de leegstand en detailhandel in de aanloopstraten. Hiervoor is een stimuleringsregeling gemaakt.

 • Subsidie stimulering gevelverbetering

  banner gevels Mooie gevels helpen bij het nog aantrekkelijker maken van het kernwinkelgebied in Meppel. Eigenaren van panden in het centrum die hun gevel willen verbeteren kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling gevelverbetering.