Maatwerk in de woning

Aanpassingen die in uw woning noodzakelijk zijn, zijn soms te voorzien. We weten allemaal dat ouderdom komt met gebreken. Dus zaken die te voorzien zijn daar bent u zelf verantwoordelijk voor.  Zijn er onverwacht aanpassingen nodig door een handicap of ziekte dan kunt u in gesprek met een Wmo-consulent om gezamenlijk te kijken naar oplossingen.

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Meppel
 • U ondervindt belemmeringen bij elementaire woonfuncties, zoals:
  • Slapen
  • Lichaamsreiniging
  • Toiletgang
  • Bereiden van voedsel
  • Consumeren van voedsel
  • Verplaatsen in de woning
  • Voor kinderen: veilig spelen in de woonruimte
 • Er zijn geen andere mogelijkheden om uw probleem zelf op te lossen
 • Er is een medische oorzaak voor de beperkingen

Onderzoek

Als u zich heeft gemeld bij het Wmo-loket vindt er eerst een gesprek plaats om samen met u te kijken welke oplossingen er zijn voor uw probleem. Er kan bij (medisch) advies worden gevraagd om te beoordelen of een (roerende) woonvoorziening voor u de juiste oplossing is. Bij het aanpassen van de woning wordt om offertes gevraagd. Voert u de aanpassing uit zonder toestemming, dan krijgt u de kosten niet vergoed.

Eigen bijdrage

Voor een (roerende) woonvoorziening  betaalt u, afhankelijk van uw inkomen, een eigen bijdrage van € 19,00.. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent voor alle gemeenten deze eigen bijdrage. Hiervoor is een rekenmodule beschikbaar op www.hetcak.nl. Ook kunt u het CAK bellen via het gratis nummer 0800-1925.

Meer informatie