Beschermd wonen

Bij beschermd wonen gaat het om onderdak en begeleiding van personen met een psychische aandoening. Vanuit een beschermde woonomgeving krijgen mensen op participatie gerichte ondersteuning. Maatwerk is ervoor bedoeld om cliënten zo snel mogelijk in staat te stellen zich op eigen kracht te redden in de samenleving. 

Maatwerk

Beschermde woonvormen staan tussen gewone huizen in. De meeste mensen wonen in een kamer met gedeelde woonkamer en keuken. De woonbegeleiding is meestal intensiever dan bij begeleid wonen, maar kan variëren van dagelijkse woonbegeleiding tot enkele uren begeleiding per week, of op afroep. Er zijn ook 24-uursvoorzieningen waar 24 uur per dag toezicht of zorg aanwezig is.

Wonen in een instelling kan een 'beschermd' gevoel geven, bijvoorbeeld omdat er sneller begeleiding voorhanden is. Ook kan beschermd wonen minder eenzaam zijn en in een sociaal vangnet voorzien. Het wonen met meerdere mensen kan dan een veilig gevoel geven: wanneer het niet goed met je gaat, wordt dat tenminste opgemerkt! Ook heb je door de gedeelde voorzieningen de nodige aanspraak. De nabijheid van anderen kan zo een steuntje in de rug zijn om niet af te glijden.

Er kunnen ook nadelen zijn. Je medebewoners heb je niet voor het uitkiezen en je hebt vaak minder woonruimte dan wanneer je zelfstandig woont. Bewoners hebben zelf geen huurcontract, ofwel ‘woonrecht’: wanneer de behandeling of begeleiding stopt, moet je verhuizen. Ook kunnen er voorwaarden gesteld zijn aan het recht er te mogen wonen, zoals het gebruik van medicatie of instemming met de behandeling.

Drentse samenwerking

Beschermd Wonen is in Drenthe geregeld in de Maatschappelijke Opvang Regio Assen. Deze regio omvat de gemeenten Assen (centrumgemeente), Tynaarlo, Aa en Hunze, Midden Drenthe, Noordenveld, Meppel, Hoogeveen, De Wolden en Westerveld.

Aanmelden en procedure

  • U bent inwoner van Meppel
  • U bent (even) niet in staat bent om zelfstandig te wonen en wilt een indicatie of u bent hierop gewezen door de GGZ of andere behandelende instelling
  • U, of iemand namens u, neemt contact op met de gemeente Meppel via het telefoonnummer 14 0522 en vraagt naar een Wmo consulent
  • U wordt uitgenodigd voor een gesprek waarbij altijd een verwijzer (huisarts of maatschappelijk werker) betrokken en/of aanwezig zijn.
  • De consulent beoordeelt op basis van het gesprek of u mogelijk in aanmerking zou kunnen komen voor beschermd wonen of dat ambulante begeleiding voldoende is.
  • Als het advies is voor Beschermd Wonen te gaan, dan neemt de consulent van de gemeente Meppel contact op met centrumgemeente Assen voor overleg. U wordt vervolgens door de gemeente Assen geïnformeerd over het vervolgproces.

Kosten

Voor beschermd wonen betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het Centraal administratie kantoor (CAK) bepaalt op grond van uw inkomen, hoeveel u zelf moet meebetalen aan deze hulp. U kunt een proefberekening maken op de website van het CAK. U kunt het CAK ook bellen via 0800-1925 (gratis).

Meer informatie

  • Bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522
  • Voor meer informatie over beschermd wonen verwijzen we u naar de website van de gemeente Assen of u belt met 14 0592.