Wmo-vervoer tijdens Corona

Hieronder leest u de belangrijkste wijzigingen per 15 juni 2021

Wijzigingen

De bezetting in een voertuig kan uitgebreid worden. Uitgangspunt hierbij is:

  • Per bank of rij stoelen mogen 2 passagiers plaats nemen, met een lege plek tussen hen in
  • De plaats naast de chauffeur mag niet ingenomen worden
  • De chauffeur en reizigers dragen een medisch mondneusmaskerMet de opheffing van de avondklok per 28 april 2021 om 22.00 uur worden de vervoerstijden dienstverlening weer aangepast zoals deze waren ten tijde van vóór de avondklok. Het Wmo-vervoer en hubtaxi is beschikbaar van 06.00 uur tot 01.00 uur. De algemeen geldende preventiemaatregelen en protocollen zorgvervoer blijven voor alle reizigers van kracht, ongeacht of de reiziger wel of niet is gevaccineerd.

Bij vragen of onduidelijkheden graag contact opnemen met de vervoerder of kijk op publiek vervoer.