Wmo-vervoer tijdens Corona

Het protocol voor Zorgvervoer, het protocol waar het Wmo-vervoer onder valt, is gewijzigd. Graag informeren wij u over de (tijdelijke) aanpassingen in de spelregels die wij daarom doen.

Nieuwe maatregelen vanaf 8 februari

Vanaf maandag 8 februari is het verplicht om tijdens de rit een medisch mondkapje te dragen (type II of IIR). Dit mondkapje kunt u bijvoorbeeld kopen bij apothekers of via internet. Het is niet meer toegestaan om een zelfgemaakt of stoffen mondkapje te gebruiken in de taxi. Als de chauffeur twijfelt of u het juiste mondkapje draagt, dan mag hij besluiten u niet te vervoeren. Mocht het voor u om medische redenen niet mogelijk zijn een mondkapje te dragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. De Wmo-consulent zal samen met u bekijken welke mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld door het tijdelijk verstrekken van een kilometervergoeding voor eigen vervoer. Kijk voor meer informatie over zorgen vervoer op de website van de rijksoverheid: . Hier vindt u ook informatie over gebruik mondkapjes.

Mede-reizigers

Als u met anderen gebruik maakt van de taxi gelden hiervoor vanaf maandag 8 februari de volgende regels:

  • In een personenauto mag slechts één passagier vervoerd worden, achterin het voertuig; Voor mensen die aantoonbaar uit één huishouden komen, zoals echtparen die samenwonen, geldt hier een uitzondering op. Zij mogen nog wel samen worden vervoerd.
  • In een bus mogen maximaal 3 passagiers vervoerd worden, de passagiers mogen niet recht achter elkaar zitten. De chauffeur kan u vragen om op een andere plek te gaan zitten.
  • Neemt u een begeleider mee? Dan draagt deze persoon ook een medisch mondkapje.
  • Kunt u geen mondkapje dragen? Neem contact op met uw gemeente. De taxi valt niet onder het openbaar vervoer en u moet toestemming van de gemeente hebben om zonder mondkapje mee te kunnen reizen.
  • U stapt zoveel als mogelijk zelf in- en uit de taxi en doet zelf uw gordel om; als het nodig is zal de chauffeur u ondersteunen. Let op dat u zelf ook uw handen goed reinigt.

Deze nieuwe maatregelen zijn opgenomen in het sectorprotocol voor Zorgvervoer van branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer en is op hun website www.knv.nl/coronaprotocollen te raadplegen.

De avondklok

Als gevolg van de landelijk geldende avondklok moet u om uiterlijk 21.00 uur op uw bestemming zijn. Iedereen moet tussen 21.00 en 4.30 binnen blijven. Alleen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij een calamiteit, mag iemand tussen 21.00 en 4.30 buiten zijn. Zie voor meer informatie: de avondklok.