Rolstoel

Wanneer u belemmeringen ondervindt bij uw verplaatsingen in en/of buiten uw huis, kan dit  misschien via  een rolstoel worden verminderd. Samen met de Wmo-consulent kan er worden gekeken naar de juiste oplossing.

Voorwaarden

 • U ben inwoner van de gemeente Meppel.
 • Het gebruik van de rolstoel is noodzakelijk voor een periode langer dan zes maanden.
 • Wanneer u voor werk of opleiding een speciale rolstoel nodig heeft, moet kunt u terecht  bij het UWV-WERKbedrijf.
 • Voor een tijdelijke rolstoel, bijvoorbeeld bij revalidatie, kunt u terecht bij de uitleenservice van Thuiszorgorganisaties.
 • De gemeente onderzoekt of de rolstoel nodig is
 • Als u zich heeft gemeld bij het Wmo-loket vindt er eerst een gesprek plaats om samen met u te kijken welke oplossingen er zijn voor uw probleem.
 • Er kan een (medisch) advies worden gevraagd om te beoordelen of een rolstoel voor u de juiste oplossing is.
 • De gemeente kent de volgende rolstoelen:
  • Handbewogen rolstoel
  • Elektrische rolstoel
  • Sportrolstoel (voor de aanschaf en het onderhoud verstrekt de gemeente eens per 3 jaar een vergoeding)

Meer informatie

 • Maak online een afspraak voor het aanvragen van een vervoersvoorziening
 • Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522
 • Wanneer u liever heeft dat wij contact met u opnemen, vult u het contactformulier Wmo in. Een Wmo consulent belt u dan terug