Regeling huishoudelijke hulp toelage

U kunt in 2019 huishoudelijke hulp inhuren met een korting van € 10,00 per uur

U kunt zelf particuliere huishoudelijke hulp inkopen. U betaalt hiervoor een goedkoper uurtarief. Dit is een stuk lager dan het normale uurtarief voor particuliere huishoudelijke hulp. U krijgt namelijk tijdelijk een korting.

Wmo

Heeft u een indicatie voor ondersteuning in het huishouden en u wilt gebruik maken van deze regeling of wilt u weten of uw zorgaanbieder bij deze regeling aangesloten is?  Neem dan contact op met de gemeente via 14 0522 of postbus@meppel.nl .

Mantelzorg

Bent u mantelzorger en u wilt gebruik maken van deze regeling? Meldt u dan aan bij het Mantelzorgsteunpunt van Welzijn Mensenwerk.: www.mantelzorgplatformmeppel.nl