Onafhankelijk adviseur voor toezicht en handhaving Wmo

Sinds de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2015 is toezicht en handhaving bij de gemeente ondergebracht.

Wanneer een cliënt zich onjuist bejegend voelt, of er is sprake van agressie bij uitvoering van de ondersteuning, die vanuit de Wmo georganiseerd is, moet dit gemeld kunnen worden.

Toezichthouder

De gemeente Meppel heeft daarom twee toezichthouders aangesteld. Deze toezichthouder is een onafhankelijk ambtenaar en kan bij melding van calamiteiten de gemeentebesturen adviseren en een rapport opstellen als dit nodig is.

Melding

Mocht er sprake zijn van een calamiteit, of u neemt iets waar wat gemeld moet worden aan de toezichthouder, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Meppel via het algemene nummer 14 0522 of per email postbus@meppel.nl. Gemeente Meppel zorgt er vervolgens voor dat uw melding wordt doorgezet naar de toezichthouder.