Tegemoetkoming meerkosten Wet maatschappelijke ondersteuning

Inwoners die een blijvende beperking of psychische problemen hebben kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van meerkosten.

Voorwaarden

  • U komt in aanmerking als u een blijvende beperking of psychische problemen hebt. Dus als u gebruik maakt van een rolstoel, als u ondersteuning ontvangt bij het huishouden of als u gebruik maakt van begeleiding of dagbesteding. Met andere woorden u moet voldoen aan de voorwaarden van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
  • De meerkosten moeten worden gemaakt in relatie met uw beperking in zelfredzaamheid of participatie.
  • Er is geen vergoeding mogelijk als u in een inrichting verblijft met een indicatie volgens de Wet langdurige zorg of als een eerdere aanvraag voor maatwerk op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning is afgewezen.

Vergoeding kosten

U kunt een aanvraag indienen voor:

  1. Extra kosten van maaltijden, als u zelf niet meer kan koken en wel zelfstandig woont. Mensen die niet meer zelf kunnen koken maken vaak gebruik van tafeltje dekje of van magnetronmaaltijden.
  2. Extra kosten voor speciale kleding, als u gebruik maakt van een rolstoel. Met aangepaste kleding wordt uw zelfredzaamheid en soms de fysieke belasting van uw zorgverleners tijdens dagelijkse handelingen van aan- en uitkleden verbeterd. Er is  op maat gemaakte kleding te koop met een perfecte pasvorm en zitcomfort in de rolstoel. Deze kleding is duurder dan de confectiekleding.
  3. Extra kosten van sportactiviteiten. Bent u lid van een sportvereniging en reist u bijvoorbeeld voor uw rolstoelbasketbal iedere week naar Zwolle? Dan kunt u het lidmaatschapsbewijs en een reiskostenoverzicht toevoegen.
  4. Andere kosten voor maximaal één andere categorie die hier boven nog niet is genoemd

Niet in aanmerking komen kosten die vergoed kunnen worden door andere instanties. Bijvoorbeeld vergoedingen door zorgverzekeraar, zoals verstelbaar bed of speciale matras bij bedlegerigheid, Belastingdienst, zoals dieetkosten, UWV, zoals reiskosten of aanpassing auto voor werk of opleiding, werkgever, zoals aanpassingen van de werkplek of door de gemeente Meppel via bijzondere bijstand en minimaregelingen. Ook wordt geen tegemoetkoming verstrekt voor kosten die in het verleden zijn wegbezuinigd door andere instanties en eigen bijdrage/eigen risico.

Hoogte tegemoetkoming

U kunt één aanvraag indienen voor de vier categorieën. In totaal voor maximaal € 2.000 per persoon per jaar.

Werkwijze

  • U kunt een aanvraagformulier opvragen via postbus@meppel.nl. Aanvragen kan ook bij het Wmo+loket van de gemeente Meppel via telefoon 14 0522 of van maandag t/m vrijdag van 9.30-13.30 uur & woensdag ook van 13.30-15.00 uur in het Stadhuis. Wilt u niet wachten? Maak dan online een afspraak.
  • U moet aantonen dat er meerkosten zijn. Lever bij uw aanvraag bewijsstukken in. U kunt gratis 'kopieën' van de gemaakte kosten laten maken in het Stadhuis.
  • Na uw aanvraag vindt beoordeling plaats.

Tip

Vraag bij twijfel alstublieft aan! De gemeente Meppel wil een duidelijk beeld krijgen van de meerkosten die mensen hebben. De regeling kan zo de komende jaren beter worden afgestemd op de behoefte van de inwoners.

Meer informatie