Eigen bijdrage Wmo

Voor een Wmo-voorzieningen betaald u een vast tarief van maximaal € 19,00 per periodebijdrage (abonnementstarief). Het CAK brengt een vast bedrag van € 19,00 per bijdrageperiode bij u in rekening als bijdrage in de kosten voor (het gebruik van) een maatwerkvoorziening of pgb. Voor meer informatie over het abonnementstarief verwijzen wij u graag naar www.hetcak.nl

Het abonnementstarief is niet van toepassing op:

  • de verstrekking van een rolstoel,
  • respijtzorg,
  • voor cliënten die nog geen 18 zijn (met uitzondering van een woningaanpassing),
  • cliënten die al een bijdrage betalen voor Wlz-zorg, beschermd wonen of opvang (instellingszorg in natura),
  • niet AOW-gerechtigde meerpersoonshuishoudens,
  • onderhoud, reparaties en tussentijdse aanpassingen aan de WMO vervoersvoorzieningen (scootmobiel e.d.),
  • de bijdrage voor een algemene voorziening.

Denkt u deze maandelijkse bijdrage van € 19,00 niet te kunnen betalen? Dan kunt u contact op nemen met de gemeente Meppel. U kunt ook bij de balie het formulier bijzondere bijstand opvragen.

Het Wmo-loket is telefonisch bereikaar via 14 0522.

Meer informatie over bijzondere bijstand