Overzicht zorgaanbieders

Met de volgende organisaties heeft de gemeente Meppel een contract gesloten.

logo allerzorgAllerzorg / Zorgassist

Telefoon 0348-416834
Website www.allerzorg.nl

Doelgroep: Inwoners van de betreffende gemeenten die behoefte hebben aan schoonmaak en/of begeleiding

Toelichting: Landelijke opererende zorgorganisatie (wijkverpleging, palliatief terminale zorg, kindzorg, (spec). Begeleiding, wondzorg, kraamzorg en met inschakeling van onderaannemers ook huishoudelijke zorg.

Arckin B.V.logo arckin

Telefoon 06-30830599
Website www.arckin.nl

Doelgroep: Wij richten ons op WMO Thuishulp, Particuliere Thuishulp

Toelichting: Wij hebben geen managementlaag. Klanten en medewerkers kunnen direct een beslissingsbevoegd persoon benaderen voor vragen. Uitgangspunt is: Wij zijn er voor de cliënt; zakelijke afspraken met een menselijke maat.

AtHomeFirst Noord B.V.logo athomefirst

Telefoon 088-3210155
Website www.athomefirst.nl

Doelgroep: AtHomeFirst biedt ondersteuning aan mensen die een dagje ouder worden of vanwege een ziekte of een beperking niet meer goed in staat zijn om hun huis schoon te houden of hun huishouden op orde te houden.

Toelichting: Bij AtHomeFirst heeft u altijd een vast aanspreekpunt en uw (vaste) hulp is bekend met en in uw omgeving. Onze medewerkers zijn betrokken en professioneel en zijn snel inzetbaar: u hoeft dus nooit lang te wachten op de benodigde ondersteuning. Wij werken actief samen met diverse andere organisaties uit uw omgeving zodat wij onze dienstverlening goed op elkaar kunnen afstemmen en vroegtijdig kunnen signaleren wanneer er eventueel meer (of minder) ondersteuning noodzakelijk is.

Beter Thuis Wonenlogo beter thuiswonen

Telefoon 0528-341162
Website www.beter-thuis-wonen.nl

Doelgroep: Beter Thuis Wonen levert van huishoudelijke zorg tot en met gespecialiseerde verpleging en zeer gespecialiseerde begeleiding. Wij zijn een van de weinige volwaardige extramurale organisaties en sluiten niemand uit, Beter Thuis Wonen denkt niet in doelgroepen.

Toelichting: Beter Thuis Wonen kenmerkt zich door het werken in kleine zorgteams vanuit buurtcentra, gezondheidscentra of seniorenlocaties zowel voor de teams Verzorging & Verpleging als voor de Huishoudelijke zorgverleners en Ambulante Begeleiders. Wij werken met vaste aanspreekpunten en korte communicatie lijnen. De zorgverlening vindt integraal plaats waardoor wij het aantal verschillende gezichten voor de cliënt kunnen beperken. Binnen onze organisatie is veel expertise aanwezig.

Bions B.V.logo bions

Telefoon 085-8500163
Website www.bions.nl

Doelgroep: Beter Thuis Wonen levert van huishoudelijke zorg tot en met gespecialiseerde verpleging en zeer gespecialiseerde begeleiding. Wij zijn een van de weinige volwaardige extramurale organisaties en sluiten niemand uit, Beter Thuis Wonen denkt niet in doelgroepen.

Toelichting: Beter Thuis Wonen kenmerkt zich door het werken in kleine zorgteams vanuit buurtcentra, gezondheidscentra of seniorenlocaties zowel voor de teams Verzorging & Verpleging als voor de Huishoudelijke zorgverleners en Ambulante Begeleiders. Wij werken met vaste aanspreekpunten en korte communicatie lijnen. De zorgverlening vindt integraal plaats waardoor wij het aantal verschillende gezichten voor de cliënt kunnen beperken. Binnen onze organisatie is veel expertise aanwezig.

Buurtdiensten Nederland BVlogo buurtdiensten

Telefoon 085-0403790
Website www.buurtdiensten.nl

Toelichting: Buurtdiensten levert alle vormen van huishoudelijke hulp met een klein team. U krijgt een vaste medewerker, zij speelt in op wat er nodig is, kijkt wat u zelf nog kunt en zoekt samen met u en uw omgeving naar oplossingen.

CarePool BVlogo carepool

Telefoon 0521-593921
Website www.carepool.nl

Doelgroep: Kinderen, jongeren en volwassenen van alles leeftijden

Toelichting: individuele begeleiding ten gevolge van een psychiatrische aandoening, of een verstandelijke of zintuigelijke beperking.

Carinova WMO diensten BVlogo carinova

Telefoon 0900 86 62
Website www.carinova.nl

Doelgroep: Carinova richt zich op alle mensen in onze maatschappij die kort of langdurig ondersteuning kunnen gebruiken bij zorgtaken die ze niet zelfstandig (meer) kunnen uitvoeren Carinova WMO richt zich daarbij specifiek op huishoudelijke hulp en of lichte begeleiding

Toelichting: Carinova kent een totaal pakket aan zorg en ondersteuning. We leveren niet alleen huishoudelijke hulp maar kunnen, als dat nodig is, snel schakelen naar andere vormen van zorg. één aanbieder voor alles wat u nodig heeft en vervolgens gaan we uit van uw eigen kracht en mogelijkheden en die van uw omgeving. Voor de huishoudelijke ondersteuning kunt u bouwen op uw eigen vaste medewerker met de zekerheid en ondersteuning van een grote flexibele organisatie.

Chalcedoonzorg BVlogo chalcedoon

Telefoon 0592-412772
Website www.chalcedoonzorg.nl

Doelgroep: Wij hebben als doelgroep alle mensen die om welke reden dan ook zorg nodig hebben, dit kunnen gezinnen zijn, jong volwassenen, en ouderen.

Toelichting: Chalcedoonzorg is een organisatie die alle vormen van zorg heeft. Huishoudelijke zorg, verpleging en verzorging, begeleiding en dagopvang. Dat maakt het juist zo mooi. Alles onder 1 dak. Wij werken met kleine teams. U krijgt dezelfde medewerkers. Daarnaast hebben we korte lijnen en bent u bij ons geen nummer. Samen kijken we met de cliënt wat er nodig is, we stemmen de zorg op de cliënt af.

De Nieuwe Zorg Thuis BVlogo de nieuwe zorg thuis

Telefoon 085-0239043
Website www.dnzt.nl

Doelgroep: Ondersteuning bij en structurering van het huishouden, begeleiding en persoonlijke verzorging voor inwoners met (tijdelijk) verminderde zelfredzaamheid, binnen de domeinen van de zelfredzaamheidsmatrix. Het stimuleren, activeren en begeleiden van de inwoner in zijn of haar dagelijks leven op de zorggebieden waar een hulpvraag ligt. De medewerker van De Nieuwe Zorg Thuis signaleert, creëert, stimuleert, contacteert en werkt zelf mee met de inwoner. Samen met het sociale netwerk van de inwoner, de maximale inzet van de inwoner, plús het benutten van de brede kennis van de medewerker, wordt aan de inwoner een langer, veiliger en actief thuiswonend leven geboden.

Toelichting: Zelfredzaamheid en prettig kunnen blijven wonen in de eigen leefomgeving staat voorop bij De Nieuwe Zorg Thuis (DNZT). De zorgvraag staat centraal in de persoonlijke dienstverlening. De lijnen bij DNZT zijn kort, het contact is persoonlijk. De hulp wordt zoveel mogelijk geleverd door een vaste medewerker uit de regio. Iemand die vertrouwd is met de situatie en omgeving. Mocht de situatie veranderen en andere deskundigheid vragen van de medewerker, dan biedt DNZT de medewerkers, (indien mogelijk) extra (bij)scholing om passende ondersteuning te kunnen blijven bieden. Middels de scholingscarrousel van DNZT wordt modulaire scholing op maat geboden, waardoor de kennis en vaardigheden van de medewerkers up-to-date blijft. Tevens wordt – door het samenbrengen van medewerkers – de uitwisseling van kennis en ervaring èn de band met DNZT versterkt.

De ZorgZaaklogo zorgzaak

Telefoon 0528 - 341 965
Website www.zorgzaak.nl

Doelgroep: De ZorgZaak biedt (thuis)zorg aan alle zorgvragers die zorg nodig hebben op het gebied van huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, dagbesteding, persoonlijke verzorging, verpleging, 24 uurs zorg, eerstelijnsverblijfszorg, beschermd wonen. Het gaat hierbij om zowel ouderen als jeugdigen, mensen met een verstandelijke beperking of een psychiatrische stoornis.

Toelichting: De basispropositie van de ZorgZaak: een goede start is het halve werk! Door direct in het begin de juiste mensen met de juiste aanpak en ondersteund door de juiste middelen in te zetten kan er veel worden bespaard in de rest van het zorgtraject. De ZorgZaak zet een relatief ‘zware’ zorgverlener in bij de start, waarna onder diens supervisie de zelfredzaamheid wordt bevorderd en - indien voorhanden - uitstekende zorg kan worden geleverd door mantelzorgers, vrijwilligers of lager gekwalificeerde zorgverleners.

Om dit te versterken en de zorg verder te verbeteren werkt gaat de ZorgZaak intensief samen aan met andere zorgaanbieders, zodat er samen in een lokale keten een uitgebreider aanbod is. De ZorgZaak biedt een breed zorgaanbod aan een brede doelgroep door de gehele provincie Drenthe. Zorg over alle zorgdomeinen heen, want de ZorgZaak is gecontracteerd door gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren. De ZorgZaak is een onderneming die al een goede naam heeft opgebouwd op het gebied van innovaties om op die manier de zorg en ondersteuning betaalbaar te houden, maar vooral om de zelfredzaamheid van de cliënt en zijn omgeving te vergroten. Voorbeelden hiervan zijn de medido (De medicijndispenser die ervoor zorgt dat cliënten van de ZorgZaak langer zelfstandig de medicijnen kunnen innemen, zonder elke dag een zorgverlener over de vloer te hebben om dit voor ze te doen), ECD, Omaha en CarenZorgt (met behulp van het ECD en het gevalideerde classificatiesysteem Omaha wordt de situatie en zorgbehoefte van de cliënt digitaal in kaart gebracht. Cliënten en hun sociale netwerk hebben toegang tot het dossier via het webbased programma: CarenZorgt), beeldbellen Met behulp van een tablet ‘zorg op afstand’: van contact, advies en begeleiding tot controles, alarmering en metingen aan toe). Daarnaast is de ZorgZaak het Klooster in Hoogeveen gestart. Dit klooster heeft als doel dat de door de ZorgZaak en zijn ketenpartners ontwikkelde (preventieve) concepten voor zover mogelijk en van toepassing in alle regio’s van de in Drenthe worden uitgerold.

Dokter SchoonmaakorganisatieLOGO DOKTER SCHOONMAAKORGANISATIE

Telefoon 0591- 631186
Website www.dokterschoon.nl

Doelgroep: Iedereen die zelf niet in staat is zijn huis schoon te houden.

Toelichting: Wij zijn een familiebedrijf dat is opgericht in 1966. Met circa 700 medewerkers zijn wij uitgegroeid tot één van de grootste schoonmaakorganisaties in de regio. Dokter Schoonmaakorganisatie is een gastvrije en servicegerichte organisatie die veel ervaring heeft op het gebied van particuliere schoonmaak in verschillende gemeenten. Wij onderscheiden ons doordat u bij ons een vast aanspreekpunt heeft welke bij u thuis komt om samen met u duidelijke afspraken te maken over de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden binnen de maatwerkvoorziening schoonmaakondersteuning. Door deze korte lijnen kunnen wij snel passende ondersteuning opstarten en continueren. Samen zorgen we ervoor dat u zelfstandig kunt blijven wonen in een schoon en opgeruimd huis.

MedicalHunt BVlogo medical hunt

Telefoon 0527-280000
Website www.medicalhunt.nl

Doelgroep: Iedereen die hulpbehoevend is, in alle leeftijdsgroepen.

Toelichting:Communicatie en duidelijkheid zijn twee kenmerken van DMU. Wij willen de beste professionals en regelen daar alles voor.

Mijn Thuiszorglogo mijnthuiszorg

Telefoon 0528-233509
Website www.mijnthuiszorg.nl

Doelgroep: Wij bieden persoonlijke begeleiding en huishoudelijke ondersteuning/thuishulp aan kwetsbare(jong) volwassenen(vanaf 18 jaar) en chronisch zieke ouderen , om de zelfredzaamheid te verbeteren en/of te stabiliseren in hun eigen woonomgeving.

Toelichting: De huishoudelijke begeleiding en ondersteuning zal zich richten op de volgende onderdelen/activiteiten: het schoonmaken van hun woning, en of opbouwen op het gebied van hun sociaal netwerk, administratie, arbeidsparticipatie, zelfzorg, persoonlijk functioneren en hun mantelzorgondersteuning. Tijdens de thuishulp/begeleiding maken we gebruik van het OHE systeem, altijd uitgaande van de kansen en mogelijkheden van de cl       iënt en niet uitgaan van wat ze niet kunnen. Wij bieden zorg op maat.

Thuisgenotenlogo thuisgenoten

Hoofdkantoor: Egbert Gorterstraat, 7607 GB Almelo
Telefoon 0546 - 576755
Website www.thuisgenoten.nl

Doelgroep: Thuisgenoten richt zich op het leveren van extramurale zorg aan zorgbehoevenden, met als doel om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Thuisgenoten biedt alle vormen van thuiszorg, op het hoogste niveau. Van hulp bij het huishouden tot intensieve verpleging en verzorging, dagbesteding en ambulante begeleiding.

Toelichting: Een vaste en vertrouwde huishoudelijke hulp met een persoonlijke benadering, een vast aanspreekpunt op kantoor. Thuisgenoten is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar.

Thuiszorg Gezellig II BVthuiszorg gezellig

Telefoon 085 - 040 90 74
Website www.thuiszorggezellig.nl

Doelgroep: Elke persoon die niet zelfstandig het huishouden kan uitvoeren.

Toelichting: Kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Tzorglogo tzorg

Telefoon 088-0025500
Website www.tzorg.nl

Doelgroep: Onze thuisondersteuning is erop gericht dat met name ouderen en mensen met somatische en/of psychogeriatrische beperkingen langer zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Toelichting: U wilt zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving blijven wonen? Gelukkig kan dat, ook al kunt u thuis misschien niet meer alles zelf doen. Tzorg helpt u graag met een gekwalificeerde Thuishulp bij u uit de buurt.  We bieden u Huishoudelijke Ondersteuning zonder wachtlijsten. Onze cliënten hebben onze dienstverlening landelijk  beoordeeld met een 8.1. Samen met u kijken we welke ondersteuning u nodig heeft en welke mogelijkheden in uw omgeving beschikbaar zijn. We leggen dit vast in een persoonlijk ondersteuningsplan.

Tzorg ondersteunt u bij bijvoorbeeld;

  • uitvoering van huishoudelijke taken
  • regievoering binnen het huishouden
  • Aanvullende diensten zoals maaltijdservice, personenalarmering, hulpmiddelen en verpleegartikelen maar ook computerhulp en –les aan huis, belastingaangifte, tuin- of klusjesman, huisopticiën, thuiskapper en pedicure.

Zekerheid van aandacht thuis:

  • geen wachtlijsten
  • vast aanspreekpunt
  • vaste gekwalificeerde Thuishulp uit uw omgeving
  • 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Tzorg biedt in 310 gemeenten Huishoudelijke Ondersteuning en Individuele Begeleiding binnen de Wmo. Onze thuisondersteuning is erop gericht dat met name ouderen en mensen met somatische en/of psychogeriatrische beperkingen langer zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. We kijken hierbij altijd naar de zelfredzaamheid van de cliënt. Wat kan iemand zelf, wat kan de eventuele omgeving, zijn er zaken die in de wijk georganiseerd kunnen worden of gaan we uiteindelijk professionele hulp in huis regelen? Onze betrokken Thuishulpen uit de wijk hebben allemaal de Tzorg basisopleiding afgerond en zijn een vertrouwd gezicht voor 43.000 clie╠łnten. Tzorg is HKZ gecertificeerd en staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. In samenwerking met gemeenten zoeken we naar oplossingen om zorg innovatief en betaalbaar in te richten voor de toekomst, met oog voor goed werkgeverschap waarbij de cliënt centraal staat.

Zorgspectrum Het Zandlogo het zand

Telefoon 038-4687600
Website www.hetzand.nl