Eigen bijdrage Wmo

Voor een Wmo-voorzieningen betaald u met ingang van 1 januari 2019 in Meppel een vast tarief van maximaal € 17,50 per periodebijdrage (abonnementstarief). Het CAK brengt een vast bedrag van € 17,50 per bijdrageperiode bij u in rekening als bijdrage in de kosten voor (het gebruik van) een maatwerkvoorziening of pgb.

Voor meer informatie over het abonnementstarief verwijzen wij u graag naar www.hetcak.nl

Het abonnementstarief is niet van toepassing op:

  • cliënten met een inkomensgrens tot 120% van het voor hun geldende bijstandsniveau.
  • de verstrekking van een rolstoel.
  • voor cliënten die nog geen 18 zijn. (met uitzondering van een woningaanpassing)
  • cliënten die al een bijdrage betalen voor Wlz-zorg, beschermd wonen of opvang. (instellingszorg in natura)
  • niet AOW-gerechtigde meerpersoonshuishoudens.
  • de bijdrage voor een algemene voorzieningen.

Persoonsgebonden budget 2019

Het PGB wordt maandelijks uitbetaald door de sociale verzekeringsbank (SVB). De bedragen voor 2019 zijn nog niet bekend.

Meer informatie

  • Heeft u vragen dan kunt u terecht bij het Wmo-loket. maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 13.30 uur en op woensdag tot 15.00 uur
  • Of neem contact op via telefoon 14 0522 of per e-mail postbus@meppel.nl
  • U kunt ook langskomen op afspraak: een afspraak maakt u gemakkelijk online of telefonisch via 14 0522