Begeleiding individueel

Als u hulp nodig heeft bij het nemen van besluiten, het regelen van zaken om te kunnen wonen, het inkomen of bij het plannen en uitvoeren van activiteiten in het dagelijkse leven én u heeft een handicap , dan kan de gemeente samen met u kijken wat er nodig is om dit probleem op te lossen.

Voorwaarden voor ondersteuning via de gemeente

  • U woont in de gemeente Meppel
  • U heeft een geldig paspoort of identiteitskaart
  • U ondervindt belemmeringen bij het dagelijkse leven  
  • Er zijn geen andere mogelijkheden om uw probleem zelf op te lossen
  • Er is een medische oorzaak voor de beperkingen
  • U maakt een afspraak bij het Wmo+loket: Maak online een afspraak.
  • De gemeente onderzoekt of er individuele begeleiding noodzakelijk is

Onderzoek

Als u zich heeft gemeld bij het Wmo-loket vindt er eerst een gesprek plaats om samen met u te kijken welke oplossingen er zijn voor uw probleem. Er kan bij (medisch) advies worden gevraagd om te beoordelen of individuele begeleiding voor u de juiste oplossing is.

Gesprek met de gemeente

U neemt contact op met het Wmo+ loket:

  • Maak online een afspraak
  • Bel voor een afspraak  via 14 0522
  • Vul online het contactformulier Wmo in.

Kosten

Voor de huishoudelijke hulp via de gemeente Meppel betaalt u het landelijke afgesproken  abonnementstarief van maximaal €17,50 per periodebijdrage aan het CAK. De periodebijdrage bestaat uit vier weken. U betaalt met het  abonnementstarief  de eigen bijdrage voor (het gebruik van) een maatwerkvoorziening of pgb. Voor meer informatie over het Abonnementstarief verwijzen wij u graag naar de website van het CAK. U kunt het CAK ook bellen via 0800-1925 (gratis).

Meer informatie