Begeleiding groep

Begeleiding groep is bij veel mensen bekend onder de naam dagbesteding of dagverzorging. Samen bekijken we wie u bent als persoon, wat u zelf kunt en waar u ondersteuning bij wilt hebben.  Denk hierbij aan  activiteiten buitenshuis die bijvoorbeeld school of werk vervangen.

Voorwaarden voor ondersteuning via de gemeente

  • U woont in de gemeente Meppel
  • U heeft een geldig paspoort of identiteitskaart
  • U ondervindt belemmeringen bij het dagelijkse leven  
  • Er zijn geen andere mogelijkheden om uw probleem zelf op te lossen
  • Er is een medische oorzaak voor de beperkingen
  • U maakt een afspraak bij het Wmo+loket: Maak online een afspraak.
  • De gemeente onderzoekt of er individuele begeleiding noodzakelijk is

Onderzoek

Als u zich heeft gemeld bij het Wmo-loket vindt er eerst een gesprek plaats om samen met u te kijken welke oplossingen er zijn voor uw probleem. Er kan bij (medisch) advies worden gevraagd om te beoordelen of individuele begeleiding voor u de juiste oplossing is.

Gesprek met de gemeente

U neemt contact op met het Wmo+ loket:

  • Maak online een afspraak
  • Bel voor een afspraak  via 14 0522
  • Vul online het contactformulier Wmo in.

Kosten

Voor de huishoudelijke hulp via de gemeente Meppel betaalt u het landelijke afgesproken  abonnementstarief van maximaal €17,50 per periodebijdrage aan het CAK. De periodebijdrage bestaat uit vier weken. U betaalt met het  abonnementstarief  de eigen bijdrage voor (het gebruik van) een maatwerkvoorziening of pgb. Voor meer informatie over het Abonnementstarief verwijzen wij u graag naar de website van het CAK. U kunt het CAK ook bellen via 0800-1925 (gratis).

Meer informatie