Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wmo-voorzieningen, ondersteuning & participatieraad

 • Maatwerk in de woning

  Aanpassingen die in uw woning noodzakelijk zijn, zijn soms te voorzien. We weten allemaal dat ouderdom komt met gebreken. Dus zaken die te voorzien zijn daar bent u zelf verantwoordelijk voor. Zijn er onverwacht aanpassingen nodig door een handicap of ziekte dan kunt u in gesprek met een Wmo-consulent om gezamenlijk te kijken naar oplossingen.

 • Ondersteuning in het huishouden

  Wanneer u hulp nodig heeft in het huishouden en mensen uit uw omgeving u niet kunnen helpen, vraagt u hulp in het huishouden aan bij de gemeente.

 • Vervoersvoorziening

  Wanneer u een beperking heeft en geen gebruik kunt maken van het reguliere openbaar vervoer en ook op een andere wijze het vervoer niet kunt regelen, neem dan contact met ons op.

 • Wmo+ loket

  28 november 2018

  Advies en hulp op gebied van wonen, zorg en welzijn.

 • Eigen bijdrage Wmo

  Voor een aantal voorzieningen in het kader van de Wmo betaalt u in Meppel een eigen bijdrage. Het CAK (Centraal administratiekantoor) legt deze bijdrage aan u op.

 • Meldingen, klachten en bezwaren

  Het kan voorkomen dat u een klacht heeft, bijvoorbeeld over de wijze waarop u door een ambtenaar of bestuurder behandeld bent. Of u bent het niet eens met een besluit van de gemeente Meppel. Dan zijn er verschillende mogelijkheden.

 • Rolstoel

  Wanneer u belemmeringen ondervindt bij uw verplaatsingen in en/of buiten uw huis, kan dit misschien via een rolstoel worden verminderd. Samen met de Wmo-consulent kan er worden gekeken naar de juiste oplossing.

 • Regeling huishoudelijke hulp toelage

  27 december 2018

  U kunt in 2019 huishoudelijke hulp inhuren met een korting van € 10,00 per uur

 • Tegemoetkoming meerkosten Wet maatschappelijke ondersteuning

  Inwoners die een blijvende beperking of psychische problemen hebben kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van meerkosten.

 • Toezichthouder Wmo

  Toezicht en handhaving op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bij de gemeente ondergebracht.