Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wmo thuishulp, Wmo woningaanpassingen, rolstoelvoorziening, beschermd wonen, begeleiding of dagbesteding.

 • Wmo+ loket

  22 februari 2021

  Advies en hulp op gebied van wonen, zorg en welzijn.

 • Ondersteuning in het huishouden

  Wanneer u hulp nodig heeft in het huishouden en mensen uit uw omgeving u niet kunnen helpen, vraagt u hulp in het huishouden aan bij de gemeente.

 • Respijtzorg

  Om mantelzorgers te ontlasten kan iemand kortdurend logeren bij een organisatie die dan de zorgtaken tijdelijk overneemt. De omvang van kortdurend verblijf is maximaal 3 etmalen per week.

 • Onafhankelijke cliëntondersteuning

  Heeft u hulp of ondersteuning nodig in het dagelijks leven? Onze tip: schakel een cliëntondersteuner in! Twee mensen weten meer dan één. Hulp van een adviseeur die met u meedenkt kan helpen duidelijk maken wat belangrijk is voor u!

 • Toezichthouder Wmo

  Toezicht en handhaving op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bij de gemeente ondergebracht.

 • Vervoer

  Wanneer mensen niet meer in staat zijn om zelfstandig te reizen, kunnen zij voor lokaal en regionaal vervoer aanspraak maken op Wmo-vervoer.

 • Begeleiding of dagbesteding

  Begeleiding op maat in het dagelijks leven voor inwoners die dat nodig hebben

 • Woonvoorziening

  Wmo woningaanpassing, Beschermd wonen

 • Kosten

  Eigen bijdrage en tegemoetkoming meerkosten