Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wmo thuishulp, Wmo woningaanpassingen, rolstoelvoorziening, beschermd wonen, begeleiding of dagbesteding.

 • Wmo+ loket

  Advies en hulp op gebied van wonen, zorg en welzijn.

 • Ondersteuning in het huishouden

  Wanneer u hulp nodig heeft in het huishouden en mensen uit uw omgeving u niet kunnen helpen, komt u misschien in aanmerking voor hulp in het huishouden via de gemeente.

 • Respijtzorg voor mantelzorgtaken

  Soms wilt of moet u uw mantelzorgtaken even overdragen aan een ander. U heeft tijd voor uzelf nodig. Bijvoorbeeld voor ontspanning, om bij te tanken of tijd voor andere gezinsleden. Dit wordt respijtzorg genoemd.

 • Onafhankelijke cliëntondersteuning

  Heeft u hulp of ondersteuning nodig in het dagelijks leven? Onze tip: schakel een cliëntondersteuner in! Twee mensen weten meer dan één. Hulp van een adviseur die met u meedenkt kan helpen duidelijk maken wat belangrijk is voor u.

 • Toezichthouder Wmo

  Toezicht en handhaving op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bij de gemeente ondergebracht.

 • Vervoer

  Wanneer mensen niet meer in staat zijn om zelfstandig te reizen, kunnen zij voor lokaal en regionaal vervoer aanspraak maken op Wmo-vervoer.

 • Begeleiding of dagbesteding

  Begeleiding op maat in het dagelijks leven voor inwoners die dat nodig hebben

 • Woonvoorziening

  Wmo woningaanpassing, Beschermd wonen

 • Kosten

  Eigen bijdrage en tegemoetkoming meerkosten als gevolg van ziekte of handicap