Overzicht zorgaanbieders Wmo-begeleiding

In het overzicht gegevens van de zorgaanbieders waar de gemeente Meppel een contract mee heeft afgesloten per 1 januari 2019.

Informatie voor zorgaanbieders

Overzicht aanbieders begeleiding Wmo
Zorgaanbieders Individuele begeleiding Begeleiding groep Website
Gaia zorgdiensten ja ja www.zorgdiensten.com
Alydia praktijk voor beelden therapie mindfulness en coaching ja   www.alydia.nl
Allerzorg ja ja www.allerzorg.nl
Ambachtelijke pottenbakkerij Anne Alink ja ja www.annealink.nl
Andersom thuisbegeleiding ja nee www.andersomthuisbegeleiding.nl
Aeckin ja nee www.arckin.nl
At groep zorg ja nee www.at-groep.nl
Aubisque ja ja www.aubisque.nl
Basis en Eenheid ja nee www.basis-en-eenheid.nl
Beter Thuis Wonen ja   www.beter-thuis-wonen.nl
Berkenhoeve ja ja www.berkenhoevezorg.nl
BiOns ja nee www.bions.nl
Carepool ja nee www.carepool.nl
Cement Meppel Holding ja ja www.cementmeppel.nl
Christelijk boerderij ELAH ja ja www.elah.nu
CM Zorg ja   www.cmzorg.nl
Claudia Baldwin (Happy Horse) ja ja www.happyhorsecoachingfarm.nl
Coöperatie De Klick ja nee www.deklick.nl
Coöperatie Dichtbij ja ja www.cooperatiedichtbij.nl
Cosis ja ja www.cosis.nu
Cura XL ja nee www.curaxl.nl
De Baander ja   www.debaander.net
De nieuwe zorg thuis ja nee www.denieuwezorgthuis.nl
De Vlieger zorg ja ja www.devlieger-zorg.nl
De Zorgerije ja nee www.dezorgerije.nl
Dimencegroep ja nee www.dimencegroep.nl
Diverszorg ja ja -
Dreamcloud ja   www.praktijkdreamcloud.nl
Eleos ja nee www.eleos.nl
eXploregroep ja ja www.exploreonline.nl
Farasi Rafiki ja nee www.drenthe-paardencoaching.nl
Focus Jeugd en Gezin ja nee www.focus-jeugdengezin.nl
GGZ Drenthe ja ja www.ggzdrenthe.nl
Grip op gedrag van individu en groep ja nee www.idshelpt.nl
Hayat thuiszorg ja   www.hayatthuiszorg.com
Helping hands ja nee www.helpinghands.nl
Horizon begeleiding ja nee www.horizonbegeleiding.nl
Horlings psycho sociale dienstverlening ja nee www.geestelijkgezondworden.nl
Hulpdiehelpt ja ja www.hulpdiehelpt.nl
Iederzijnwerk Ambulant BV ja ja www.iederzijnwerk.nl
Jade Zorggroep ja   www.jadezorggroep.nl
Jan Arends ja nee www.janarends.nl
Jose van de Molengraft ja nee -
JP van den Bent ja ja www.jpvandenbent.nl
KB Zorg ja ja www.kbzorg.nl
Kindzorg Marion ja ja www.kindzorgmarion.nl
Klein Herxen nee ja www.kleinherxen.nl
Leer-werkbedrijf Tonnie ja ja www.tonnie.nl
Martini Zorg BV ja nee www.martinizorg.nl
Mijn thuiszorg ja nee www.mijnthuiszorg.nl
Nadicare ja ja www.nadicare.net
Omegagroep ja ja www.omegagroep.nl
Op de railz coaching en begeleiding ja ja www.opderailz.nl
Op 't Hoge ja ja www.opthoge.nl
Panta Rhei Zorg BV ja nee www.panta-rhei.nu
PGVZ ja nee www.pvgz.nl
Plus Boerderij ja ja www.plusboerderij.nl
Professionals in NAH ja nee www.nah.nl
R95 routes naar zorg ja nee www.r95.nl
Reest-Art ja ja www.reest-art.nl
Reestlandhoeve ja ja www.reestlandhoeve.nl
Rolf's coaching en begeleiding ja nee www.jottem.nu
Samen Uniek ja ja www.samen-uniek.nl
Scauting coaching en detachering ja ja www.scauting.nl
Stichting Ambiq ja ja www.ambiq.nl
Stichting BEZINN ja ja www.bezinn.nl
Stichting Community Support ja nee www.communitysupport.nl
Stichting De Noorderbrug ja ja www.noorderbrug.nl
Stichting de Trans ja ja www.detrans.nl
Stichting Exodus ja ja www.exodus.nl
Stichting Fledderushoeve nee ja www.fledderushoeve.nl
Stichting Goedgeregeld ja nee www.stichtinggoedgeregeld.nl
Stichting Humanitas ja nee www.humanitas.nl
Stichting Icare ja nee www.icare.nl
Stichting Interakt Contour groep ja ja www.interaktcontour.nl
Stichting JY ja nee www.stichtingjy.nl
Stichting Kadera ja nee www.kadera.nl
Stichting LIMOR ja nee www.limor.nl
Stichting 's Heeren Loo ja nee www.sheerenloo.nl 
Stichting Saam op ja ja www.saamop.nl
Stichting Siriz ja   www.siriz.nl
Stichting Terwille ja nee www.terwille.nl
Stichting Timon ja nee www.timon.nl
Stichting VanBoeijen ja ja www.vanboeijen.nl
Stichting WerkPro ja ja www.werkpro.nl
Stichting zorggroep Noorderboog ja ja www.noorderboog.nl
Take Care V&R thuiszorg ja ja www.thuiszorgtakecare.nl
Thuiszorg Anahid ja ja www.thuiszorganahid.nl
Tjeenz ja nee www.tjeenz.nl
Trienke Bron ja nee -
van Bikkels lunchcafe ja ja www.vanbikkels.nl
Vivere ja ja www.viverecoaching.nl
VOF zorgboerderij De Rietstulp ja ja www.derietstulp.nl
Wadrust ja   www.wadrust.nl
Werk en begeleiding Noord NL (Philadelphia) ja ja www.philadelphia.nl
Werkatelier bij de Buren ja ja www.werkatelier-bijdeburen.nl
Woonzorg de Berkenhof ja ja www.woonzorgdeberkenhof.nl
Yvette Robat NAH coach ja   www.yvetterobat-nahcoach.nl
Zorgbureau de Stellingwerven ja ja www.zgdestellingwerven.nl
Zorgbureau Embrace ja ja www.zorgbureau-embrace.nl
Zorgcoöperatie Klaver4you ja ja www.klaver4you.nl
Zorggroep BOAT ja ja www.zorggroep-boat.nl
Zorggroep 't Achterhuus ja ja www.zorggroep-achterhuus.nl
Zorgkwekerij de Blinkende Wilg ja ja www.blinkendewilg.nl
Zorgzaak ja ja www.zorgzaak.nl
Zuster in de buurt ja ja www.zusterindebuurt.nl

Aanbieders

Vanaf 1 januari 2019 zijn er nieuwe contracten afgesloten voor Wmo-begeleiding.  Deze lopen af op 31 december 2021. De gemeente heeft de mogelijkheid om de looptijd van deze contracten te verlengen met telkens één jaar tot uiterlijk 31 december 2025. Wilt u informatie over deze contracten of de mogelijkheid om tussentijds toe te stromen? Neem dan contact op met het team contracten via contractensociaaldomein@dewoldenhoogeveen.nl