Clientondersteuning

Tijdens een gesprek met een consulent van de gemeente kan iedereen zich bij laten staan door een derde, zoals een partner, familielid of vrijwilliger. Dit kan ook een onafhankelijke, beroepsmatige cliëntondersteuner zijn. De gemeente Meppel heeft hierover afspraken gemaakt met Mantelzorgmakelaars, MEE Drenthe en Welzijn MensenWerk.

Deze ondersteuning heet cliëntondersteuning. In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dit vastgelegd. Iedereen kan hier gratis gebruik van maken. Een cliëntondersteuner biedt informatie, advies en ondersteuning op maat. Samen met u kijken zij wat nodig is, zodat u zelf weer verder kunt. Ze maken samen met u een plan van aanpak en waar het kan, betrekken ze de mensen uit uw omgeving hierbij.

Meer informatie

Gerriët Reinders, Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar

Jeanet Kraaij, Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar

MEE Drenthe

Welzijn Mensenwerk