Clientondersteuning

Tijdens een gesprek met een consulent van de gemeente kan iedereen zich bij laten staan door een derde, zoals een partner, familielid of vrijwilliger. Dit kan ook een onafhankelijke, beroepsmatige cliëntondersteuner zijn. De gemeente Meppel heeft hierover afspraken gemaakt met MEE Drenthe.

Deze ondersteuning heet cliëntondersteuning. In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dit vastgelegd. Iedereen kan hier gratis gebruik van maken. MEE Drenthe biedt informatie, advies en ondersteuning op maat. Samen met u kijken zij wat nodig is, zodat u zelf weer verder kunt. Ze maken samen met u een plan van aanpak maken en waar het kan, betrekken ze de mensen uit uw omgeving hierbij. Zodat u weer verder kunt.

Meer informatie

  • MEE Drenthe is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0592 - 30 39 99
  • Meer informatie op de website www.meedrenthe.nl