Ondersteuning & voorzieningen

Informatie over ondersteuning, maatwerk vergoedingen en voorzieningen.

 • Begeleiding groep

  Begeleiding groep is bij veel mensen bekend onder de naam dagbesteding of dagverzorging. Samen bekijken we wie u bent als persoon, wat u zelf kunt en waar u ondersteuning bij wilt hebben. Denk hierbij aan activiteiten buitenshuis die bijvoorbeeld school of werk vervangen.

 • Begeleiding individueel

  Als je hulp nodig hebt bij het nemen van besluiten, het regelen van zaken om te kunnen wonen, het inkomen of bij het plannen en uitvoeren van activiteiten in het dagelijkse leven en u heeft een handicap , dan kan de gemeente samen met u kijken wat er nodig is om dit probleem op te lossen.

 • Beschermd wonen

  Beschermd wonen kan een oplossing zijn als iemand er vanwege psychische problemen niet in slaagt zelfstandig te wonen zonder 24 uur per dag toezicht of ondersteuning.

 • Cliëntondersteuning

  Heeft u hulp of ondersteuning nodig in het dagelijks leven? Onze tip: schakel een cliëntondersteuner in! Twee mensen weten meer dan één. Een cliëntondersteuner kan helpen duidelijk maken wat belangrijk is voor u!

 • Collectieve zorgverzekering

  De gemeente Meppel heeft voor inwoners met een laag inkomen (bijvoorbeeld minimumloon of bijstandsuitkering) een collectieve zorgverzekering afgesloten met het Zilveren Kruis. Voor 2019 volgt de informatie in december.

 • Overzicht zorgaanbieders Wmo-begeleiding

  07 mei 2019

  In het overzicht gegevens van de zorgaanbieders waar de gemeente Meppel een contract mee heeft afgesloten per 1 januari 2019.

 • Persoonsgebondenbudget, PGB

  Sinds 1 januari 2015 wordt het persoonsgebonden budget (pgb) niet meer overgemaakt aan de pgb-houder, maar naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Vervolgens betaalt de SVB de facturen uit aan uw zorgverlener(s). Dit noemen we het het trekkingsrecht.

 • Respijtzorg

  Om mantelzorgers te ontlasten kan iemand kortdurend logeren bij een organisatie die dan de zorgtaken tijdelijk overneemt. De omvang van kortdurend verblijf is maximaal 3 etmalen per week.