Meppel heeft certificaat dementievriendelijk

Meppel zet zich actief in om mensen met dementie en hun naasten mee te laten doen in de samenleving. Daarom heeft de gemeente in 2021 het certificaat ‘dementievriendelijke gemeente’ ontvangen.

Actieplan

In 2019 is er gestart met een lokale werkgroep dementievriendelijk Meppel. Professionals en vrijwilligers hadden de behoefte om elkaar te ontmoeten. Om kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen.Die ontmoeting was het begin van iets moois. Samen hebben we nagedacht over hoe we mensen met dementie en hun mantelzorger zo lang mogelijk op een veilige, waardige en actieve manier kunnen laten meedoen aan de samenleving.

Aan de hand van zes pijlers werken we samen aan het gemeenschappelijke doel: het vergroten van het welzijn van mensen met dementie en hun omgeving. Dat gaat over goede afstemming tussen zorgpartners en laagdrempelige dagbesteding, intensieve samenwerking tussen casemanagers dementie en de consuleten van de gemeente voor snelle afhandeling van ondersteuning vanuit de WMO. En van goede informatievoorziening en positieve beeldvorming tot aandacht voor jonge mensen met dementie.

In de tussentijd zijn er ontzettend veel mensen en organisaties actief in dementievriendelijk Meppel:demvr
•    Welzijn Mensenwerk
•    Netwerkdementie Drenthe
•    Alzheimercafe Meppel
•    Adviesraad Sociaal Domein
•    Zorggroep Noorderboog
•    Wijkverpleegkundigen S1
•    Ondernemerspunt/Regiocampus
•    Gemeente Meppel

Meer informatie

Wilt u meer lezen over dementie en hoe u dementie kunt herkennen? Download de folder (PDF). Of bezoek één van de volgende websites::

Maakt u zich zorgen om uzelf of uw naaste? U kunt voor hulp en vragen terecht bij: