Lokaal preventieakkoord Meppel

Gezondheid en vitaliteit is een van de kernwaardes in de gemeente Meppel. Met het preventieakkoord willen we bestaande en nieuwe initiatieven bij elkaar brengen, waardoor de lokale beweging om de gezondheid van inwoners wordt versterkt.

Speerpunten

In samenspraak met o.a. zorgorganisaties, inwoners, apotheekmedewerkers en scholen is er een lokaal preventiemenu opgesteld. Daarin zijn drie thema’s opgenomen, waar we graag samen met u, aan willen werken. De thema’s zijn:

  1. Roken
  2. Alcohol gebruik
  3. Overgewicht

Aanvragen uitvoeringsbudget

We willen iedereen uitdagen bij te dragen aan de uitvoering van het preventieakkoord (PDF). Heeft u een goed idee waarmee u inzet op een van deze thema’s? Doe dan een aanvraag voor uitvoeringsbudget.  
Download het format uitvoeringsbudget (PDF).  De aanvraag kan per mail verstuurd worden naar lokaalpreventieakkoord@meppel.nl