Voor en door vrijwilligers

In Meppel zijn verschillende organisaties op het gebied van vrijwilligerswerk.

Servicepunt vrijwilligerswerk

De medewerkers van het Servicepunt vrijwillgerswerk brengen vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij elkaar zorgen dat de juiste vrijwilliger op de juiste plek terecht komt. 

Naast het Servicepunt vrijwilligerswerk zijn andere organisaties actief. Raadpleeg hiervoor de digitale gemeentegids .

Gratis VOG voor vrijwilligers

Naast vrijwilligers die werken met kinderen kunnen ook vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking een gratis VOG krijgen. Bovendien is het dan mogelijk om de aanvraag zonder betaling af te ronden, waardoor achteraf geen declaraties meer nodig zijn. Hiervoor moet de vrijwilligersorganisatie de VOG wel digitaal aanvragen. De organisatie die de aanvraag initieert, kan alleen met eHerkenning op de beveiligde omgeving van de elektronische VOG-aanvraag inloggen. VOG’s die bij het gemeenteloket worden aangevraagd komen niet in aanmerking voor vergoeding. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid