Social sofa's Meppeler wijk Haveltermade in gebruik

Zaterdag 15 september om 16.00 uur nemen inwoners van Haveltermade samen met wijkwethouder Henk ten Hulscher twee social sofa's in gebruik. De sofa's zijn de afgelopen maanden voorzien van mozaïeken, die de veelkleurigheid van Haveltermade weerspiegelen.

Bewoners van de Thorbeckelaan namen het initiatief en werkten dit uit samen met andere wijkbewoners en deelnemers van activeringscentrum De MensA. Tegelijkertijd wordt het kunstwerk Visdiefjes, van Andor Smeele, onthuld. Dit werk is ook in samenspraak met de buurtbewoners in een creatief proces tot stand gekomen en geschonken door woningcorporatie Woonconcept.

Wijk in beweging

De ontwerpen van de social sofa’s zijn gemaakt door leerlingen van de Beatrixschool en De Woldstroom. Het Wijkplatform Haveltermade viert met de ingebruikname en de onthulling de afsluiting van de renovatie van de woningen in de omgeving van de Thorbeckelaan.

Vrijwilligerswerk

De stuwende kracht van dit project, buurtbewoner en vrijwilliger Sabina Tukker, en de 30 vrijwilligers die de sofa’s de afgelopen maanden hebben beplakt met mozaïeksteentjes worden natuurlijk in het zonnetje gezet. Zij gebruikten voor hun werk aan de sofa's  een tijdelijk atelier in de naburige voormalige landbouwschool.

Buren maken de wijk

Voor alle buurtbewoners worden hapjes en drankjes geserveerd. Want het doel van de social sofa's is voor alles 'Wie zijn buren kent voelt zich veiliger, minder eenzaam en gelukkiger.' De leefbaarheid van een buurt wordt immers voor een belangrijk deel bepaald door de inrichting en onderhoud van de wijk en de sociale verbondenheid tussen de bewoners. Landelijk initiatiefneemster Karin Bruers zegt het zo: 'Mozaïek de sofa samen en je maakt vrienden voor het leven.'

Versterken buurtgevoel  

De social sofa's in Haveltermade zijn geschonken door Stichting Waarborgfonds Meppel.  Het Waarborgfonds nam in 2013 het initiatief om wijken een social sofa aan te bieden, mits de buurtbewoners bereid zijn om zelf hun schouders eronder te zetten. Inmiddels zijn al heel wat buurten voorzien van dit middel om de sociale en culturele samenhang te versterken.