Regeling dorpsinitiatieven

Door corona zijn er in 2020 veel minder projecten gestart die in aanmerking komen voor deze subsidie. Provinciale Staten heeft daarom besloten deze regeling met een jaar te verlengen. U kunt dus ook in 2021 nog aanspraak maken op deze regeling van de provincie Drenthe voor het ondersteunen van dorpsinitiatieven. De gemeente heeft hiervoor in 2020 € 50.000,- van de provincie gekregen, die wij alsnog kunnen inzetten als cofinanciering voor onze eigen bijdrage aan lokale initiatieven. Hieronder leest u wat de voorwaarden zijn en hoe u deze bijdrage bij ons kunt aanvragen.

Voorwaarden van de regeling

De Regeling Dorpsinitiatieven is bedoeld voor dorpsinitiatieven die bijdragen aan het versterken van de eigen kracht van bewoners en verbeteren van de leefbaarheid in en om de Drentse dorpen. Uw project moet binnen 2 jaar na afgifte van de beschikking gereed zijn. Ook moet uw project ten goede komen aan de dorpsgemeenschap (niet slechts aan enkele individuen) en andere dorpen in Drenthe kunnen van u leren.

Download de voorwaarden (PDF, 170 kB )

Wie mag aanvragen?

De bijdrage mag aangevraagd worden door een rechtspersoon zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld een coöperatie, stichting of vereniging. De aanvrager is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het project.

Wat is in elk geval uitgesloten?

Aanvragen binnen de stad Meppel zijn uitgesloten. De subsidie mag ook niet worden ingezet voor instandhouding en exploitatie van voorzieningen.

Bijdrage provincie en gemeente

De bijdrage van de provincie vanuit de Regeling Dorpsinitiatieven is altijd gelijk aan de gemeentelijke bijdrage. Dit geldt ook als u meerdere financieringsbronnen voor uw project heeft (aangevraagd). Als u een project wilt indienen voor deze regeling, is hiervoor dus ook altijd een bijdrage van de gemeente nodig. U kunt deze bijdrage aanvragen via ons Maatschappelijk Aanjaagbudget.

Heeft u een dorpsinitiatief?

Wilt u gebruik maken van de Regeling Dorpsinitiatieven (zonder aanjaag- of wijkbudget)? Meldt u zich dan bij de gemeente via 14 0522 of postbus@meppel.nl. We bekijken dan met u wat de mogelijkheden hiervoor zijn.