Uitweg aanleggen

Voor het maken van een inrit bij uw woning of bedrijfspand heeft u toestemming nodig.
Het is voor u (als burger, bedrijf of instelling) niet toegestaan zonder toestemming:
  • Een uitweg te maken naar de weg (bijvoorbeeld het verlagen van het trottoir).
  • Veranderen van een bestaande uitweg naar de weg.

Voorwaarden

Toestemming kan worden geweigerd in belang van:

  • De bruikbaarheid van de weg en de daaraangelegen parkeerplaatsen.
  • Het veilig en doelmatig gebruik van de weg.
  • Beschermen van de groenvoorziening.

Meenemen

Via postbus@meppel.nl of schriftelijk meldt u de uitweg. U voegt hierbij:
  • Uw persoonsgegevens.
  • Een situatieschets van de gewenste uitweg.
  • Een foto van de bestaande situatie. 

Kosten

U betaalt de aanlegkosten die de gemeente maakt voor het maken van de uitweg.
 

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522