Asbestverwijdering

Particulieren zijn ook verplicht een sloopmelding in te dienen bij de gemeente wanneer men iets gedeeltelijk of geheel wil slopen, waarbij meer dan 10 m3 afval vrijkomt. Wanneer er echter asbest wordt verwijderd is het altijd noodzakelijk een sloopmelding te doen, ook bij kleine hoeveelheden. Pas na toestemming van de gemeente mag u starten met de werkzaamheden (asbestverwijdering).

Indienen sloopmelding

 • U kunt een sloopmelding digitaal indienen via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl) met behulp van uw DigiD.
 • U meldt dit minimaal vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden
 • De sloopmelding wordt beoordeeld door de gemeente.
 • Wanneer deze correct en volledig is dan stuurt de gemeente (of de RUD namens de gemeente) een ontvangstbevestiging. Dit is tevens de toestemming.
 • Wanneer de sloopmelding niet correct of onvolledig is ingediend, wordt u hierover geïnformeerd.

Voorwaarden asbestverwijdering

Particulieren mogen bepaalde asbesthoudende materialen zelf verwijderen en doen daarvoor een sloopmelding vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden. Het gaat hierbij om de volgende producten:

 • Het in zijn geheel verwijderen van geschroefde, asbesthoudende (dak)platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien (maximaal 35 m2)
 • Het in zijn geheel verwijderen van asbesthoudende vloertegels of asbesthoudende vloerbedekking, niet gelijmd (maximaal 35 m2).
 • Alle overige asbesthoudende producten in een woning of bijgebouw mag men niet zelf het asbest verwijderen.

Bij alle overige gevallen en wanneer er meer dan 35 m2 asbest wordt verwijderd moet een deskundig asbestverwijderingsbedrijf worden ingeschakeld voor de asbestverwijdering!

Afvoeren asbest

asbestcontainerDe gemeente Meppel heeft met de gemeente Westerveld een overeenkomst gesloten over het gebruik van het Afvalbrengstation (ABS). Het ABS is gelegen aan de Oeveraseweg 19 te Havelte. U heeft als particulier alleen toegang met de afvalpas van de gemeente Meppel.
Asbesthoudende materialen moeten op een speciale manier worden verpakt en kunnen alleen dubbel verpakt bij het ABS worden aangeleverd. Bij het ABS kunt u als particulier asbest gratis verpakt aanleveren.

 

Voorwaarden afvoeren asbest

Wilt u asbest, dat u zelf verwijderd heeft, afvoeren, dan gelden daarvoor een aantal voorwaarden:

 • U haalt speciaal daarvoor bestemd verpakkingsmateriaal bij het Afvalbrengstation (ABS) op vertoon van de toestemmingsbrief van de gemeente. Deze verpakkingsfolie is minimaal 2,0 mm dik en doorzichtig. Andere verpakkingen, zoals bijvoorbeeld landbouwplastic, worden op het ABS niet geaccepteerd.
 • U verpakt de asbest met dit folie dubbel in hanteerbare verpakkingen. Op het ABS moet u de pakken namelijk zelf handmatig in de daarvoor bestemde container leggen.
 • U mag asbest alleen vervoeren wanneer u de toestemmingsbrief van de gemeente bij u heeft.
 • Op het ABS meldt u dat u asbest heeft en u toont de brief van de gemeente en uw identiteitsbewijs.
 • De speciale container voor  het inzamelen van asbest wordt voor u geopend door het aanwezige personeel. Daarna kunt u uw asbest hierin leggen.

Handhaving asbestdaken vanaf 2024

Toezichthouders van de gemeente als RUD Drenthe zullen in de aanloop naar het verbod in 2024 strenger toezicht houden op gebrekkige asbestdaken (particulieren en bedrijven) wanneer deze een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid en veiligheid.

De gemeente heeft op grond van Woningwet en het Bouwbesluit 2012 de mogelijkheid om deze eigenaren te gelasten de gebrekkige asbesthoudende daken te verwijderen. Wie na 1 januari 2024 nog een asbesthoudend dak in bezit heeft, krijgt te maken met handhavende instanties.

Tip: De Provincie Drenthe heeft een speciale lening beschikbaar gesteld om asbestdaken te verwijderen. Lees meer

Meer informatie