Asbestverwijdering

Als u asbest wilt (laten) verwijderen, moet u altijd een sloopmelding indienen bij de gemeente. Na het ontvangen van de toestemmingsbrief mag u starten met het verwijderen van asbest. Het is belangrijk asbest op een veilige en verantwoorde manier te verwijderen en af te voeren. De gemeente biedt hiervoor hulpmidelen. 

In het kort:

1. Bereken het aantal m2 dat u wilt verwijderen.
2. Dien een sloopmelding in
3. U kunt een gratis asbestbox of -folie ophalen
4. Verwijder het asbest veilig
5. Voer het asbest af naar het afvalbrengstation in Havelte

Meer of minder dan 35 vierkante meter?

Bereken hoeveel asbest u weg wilt halen en kijk hoe het vastzit. Als particulier mag u zelf asbest verwijderen als het om minder dan 35 m2 gaat. Gaat het om een grotere hoeveelheid, dan moet u het asbest laten weghalen door een deskundig asbesverwijderingsbedrijf.

Indienen sloopmelding

 • U kunt een sloopmelding digitaal indienen via het Omgevingsloket met uw DigiD.
 • U meldt dit minimaal vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden
 • De sloopmelding wordt beoordeeld door de gemeente binnen een week.
 • Wanneer deze correct en volledig is dan stuurt de gemeente (of de RUD namens de gemeente) een ontvangstbevestiging. Dit is tevens de toestemming.
 • Wanneer de sloopmelding niet correct of onvolledig is ingediend, informeren wij u hierover.

Gratis asbestbox verkrijgbaar 

 • Voor het verwijderen van asbest(dak)golfplaten, niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking of vloertegels kunt u met de toestemmingsbrief en ingevuld ontvangstbewijs een asbestbox afhalen bij de gemeentewerf.

Inhoud asbestbox: 2 wegwerpoverals, 2 setjes wegwerpondergoed, 2 paar werkhandschoenen, spuitlijm, 2 mondkapjes (P3), kleefmonsterdoekjes, asbestzakken en asbestverpakkingsplastic.

 • Voor (hecht-gebonden, niet gebroken) losse kleine asbesthoudende plaatjes, imitatiemarmer, bloembakken, vensterdorpels kunt u een asbestzak of asbestverpakkingsplastic ophalen bij de gemeentewerf. 

Verwijder veilig het asbest

Ga zorgvuldig te werk bij het verwijderen van asbest. Gebruik de hulpmiddelen uit de asbestbox of het folie hierbij. Bekijk de video van Milieu Centraal met tips hoe u te werk gaat.

 

Voorwaarden afvoeren asbest

Wilt u asbest, dat u zelf verwijderd heeft, afvoeren, dan gelden daarvoor een aantal voorwaarden:

 • Andere verpakkingen dan het speciale asbestplastic, zoals bijvoorbeeld landbouwplastic, worden op het ABS niet geaccepteerd.
 • U verpakt de asbest met dit folie dubbel in hanteerbare verpakkingen. Op het ABS moet u de pakken namelijk zelf handmatig in de daarvoor bestemde container leggen.
 • U mag asbest alleen vervoeren wanneer u de toestemmingsbrief van de gemeente bij u heeft.
 • Op het ABS meldt u dat u asbest heeft en u toont de brief van de gemeente en uw identiteitsbewijs.
 • De speciale container voor  het inzamelen van asbest wordt voor u geopend door het aanwezige personeel. Daarna kunt u uw asbest hierin leggen.

Adressen en openingstijden 

Gemeentewerf Meppel

Voor het ophalen van de asbestbox/asbestplastic:
Adres: Eekhorstweg 16, Meppel
Open: maandag tot en met vrijdag 07.45 tot 12.00 uur en van 12.45 tot 16.00 uur
Telefoonnummer: 14 0522

Afvalbrengstation Havelte

Voor het afvoeren van asbest:
Adres: Overaseweg 19, Havelte
Open: dinsdag tot en met vrijdag van 12.30 tot 16.00 uur, zaterdag van 8.30 – 12.00 uur
Telefoonnummer: 0521 345 075

Meer informatie