Geen aanvragen herziening bestemmingsplan na 1 januari 2022

Het college heeft besloten na 1 januari 2022 geen aanvragen herziening bestemmingsplan meer in behandeling te nemen. Plannen waarvoor vóór 1 juli 2022 een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd, kunnen nog onder de oude wetgeving afgerond worden. Ontwikkelingen die voor 1 juli 2022 niet als ontwerpbestemmingsplan ter inzage liggen, vallen automatisch onder de nieuwe regels en nieuwe eisen van de Omgevingswet.

Update: De Omgevingswet is uitgesteld. Dat leidt ertoe dat maatwerk en een afweging per initiatief gemaakt moet worden welke procedure gevolgd zal worden. Het maatwerk kan per initiatief verschillen. Belangrijk is dat het mogelijk blijft om aanvragen in te dienen. Neem vooraf contact op om te bepalen wat voor uw initiatief de beste route is.

Het proces om te komen tot het herzien van bestemmingsplannen neemt tijd in beslag. Het college acht het procesmatig niet meer haalbaar om na 1 januari nog aanvragen voor het herzien van bestemmingsplannen in behandeling te nemen en vóór 1 juli ter inzage te leggen.

In de meeste gevallen is een omgevingsvergunning een goed alternatief. In andere gevallen zal uw plan onder de nieuwe Omgevingswet in procedure gaan. De gemeente neemt uw plan hoe dan ook altijd in behandeling.Heeft u vragen over het bovenstaande?

Neem voor meer informatie contact op met team Ruimtelijke Initiatief via 14 0522 of postbus@meppel.nl