Stimuleringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe

De provincie Drenthe heeft geld beschikbaar gesteld om het verwijderen van asbestdaken in de provincie Drenthe te stimuleren. Lees verder voor meer informatie over de ‘Asbestregeling Drenthe’. Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 november 2017 tot 1 juli 2020.

Als inwoner van de provincie Drenthe kunt u een stimuleringslening aanvragen voor het verwijderen van asbestdaken. Door deze lening te voorzien van een rentevoordeel wil de provincie Drenthe u financieel ondersteunen bij het verwijderen van uw asbestdak. Dit rentevoordeel is vastgelegd in de Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe. Er kan een lening aangevraagd worden voor de kosten van de volgende activiteiten:

  • Inventarisatie van een asbest dak door een gecertificeerd bedrijf;
  • Onderzoek in kader van Natuurtoets (Wet Natuurbescherming);
  • De sanering van een asbest dak en daarbij behorende eindcontrole door een gecertificeerd bedrijf;
  • De sloop van een gebouw met een asbest dak. Echter alleen als onderdeel van het asbestsaneringsproject;
  • Het aanbrengen van een nieuw dak, eventueel inclusief isolatie. Echter alleen als onderdeel van het asbestsaneringsproject;
  • De voorbereiding en het saneren van bodemverontreiniging als gevolg van erosie van het asbest dak.

Wilt u in aanmerking komen voor de stimuleringslening, dan moet u eigenaar te zijn van een gebouw met een asbestdak dat is gelegen binnen de provincie Drenthe, alsmede vereniging van eigenaren (VVE) binnen de provincie Drenthe.

Meer informatie

  • Het Drents Energieloket verzorgt de voorlichting over asbestverwijdering en beantwoordt de eerste vragen over de regeling. Inwoners kunnen hier ook terecht voor informatie over combinaties van asbestverwijdering en het verduurzamen van de woning.
  • Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de asbestregeling uit. Kijk op hun website voor de voorwaarden en het aanvragen van de asbestregeling.

asbestregeling drenthe banner