Zandwinning Bremenbergplas tot 2030

De gemeente heeft een overeenkomst voor zandwinning in de Bremenbergplas. De huidige overeenkomst loopt tot en met 2030.

In de komende jaren wordt nagedacht over eventuele uitbreiding van de zandwinning en het inpassen van het plan in relatie met de ontwikkeling van Nieuwveense Landen. Na 2030 komt de mogelijkheid beschikbaar om de plas gereed te maken voor recreatie en natuur. Dit is mede afhankelijk van de afzet in de komende jaren. Vanuit de gemeente wordt er, in het kader van de omgevingsvisie, nagedacht over mogelijke invulling.

Zandwinning Bremenbergplas