Ontwikkeling Centrumwonen 2 eind 2023 van start

We zijn gestart met de voorbereidingen voor het bouwrijpmaken van het gebied Centrumwonen 2.

Centrumwomen 2 grenst aan de speeltuin van de Nijeveenseweg. Binnen dit gebied worden 18 sociale huurwoningen, 4 patio-woningen en een gastenhuis gebouwd. De voorbereidende werkzaamheden voor het bouwrijpmaken vinden nu plaats en de verwachting is dat in het laatste kwartaal van dit jaar de eerste bouwwerkzaamheden gaan starten.

Een deel van de bestaande speeltuin zal aan de noordkant ruimte gaan bieden aan een aantal extra parkeerplaatsen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van bewoners van de Nijeveenseweg om extra parkeerplaatsen in de buurt te realiseren. De rest van de huidige speeltuin blijft bestaan en krijgt op termijn een opknapbeurt. Samen met de (toekomstige) bewoners van het gebied gaan we daar vorm aan geven.