Infrastructuur Nieuwveense Landen / Meppel Noord

De gemeente Meppel en provincie Drenthe werken samen aan verkeersveiligheid en doorstroming van de wegen in Meppel-Noord. De aanleg van de ontsluitingswegen Nieuwveense Landen en herinrichting van de N375 zijn hier onderdeel van.

Wij hebben in 2022 een subsidie van de rijksoverheid toegekend gekregen. Deze subsidie maakt het mogelijk om de bouw en verkeersontsluiting van in totaal circa 3.000 woningen in Noordpoort en Nieuwveense Landen te realiseren. Dit geeft nieuwe mogelijkheden voor een goede verkeersontsluiting. De komst van nieuwe woningen, en ook de aanleg van toekomstige bedrijventerreinen Noord III en IV, zal meer verkeer op de N375 met zich meebrengen. Gemeente en provincie onderzoeken wat dit betekent voor de inrichting van het gebied en de aanleg van infrastructuur.

Werkzaamheden

Provincie en gemeente werken samen aan:

  • de aanleg van een nieuwe stadsentree tussen de N375 en de Ceintuurbaan;
  • een goede doorstroming van het verkeer op de N375;
  • een fietsverbinding tussen Nieuwveense Landen en de binnenstad, met een fietstunnel bij de watertoren die onder de N375 door gaat;
  • een plan voor tijdelijke maatregelen en omleidingen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Zodra deze werkzaamheden afgerond zijn, zal het afsluiten van de Nieuwe Nijeveenseweg worden gepland.

Planning

Provincie en gemeente zijn nu bezig met de technische uitwerking, fasering en planning. Een complexe puzzel doordat meerdere werken bij elkaar komen. Er wordt gekeken naar uitvoerbaarheid, bereikbaarheid en het beperken van overlast voor de omgeving. Dit proces heeft tijd nodig, waarbij we de omgeving mee zullen nemen in de stappen, via berichtgeving op de gemeentelijke en provinciale website.