Nieuwveense Landen

Nieuwveense Landen ligt aan de noordkant van Meppel. Wonen in deze nieuwbouwwijk betekent energiezuinig wonen aan de stadsrand naast prachtige natuurgebieden. In het hart van de wijk zijn centrumvoorzieningen gepland.

Nieuwveense Landen wordt zo ingericht dat alles bijdraagt aan een duurzame leefomgeving. Afvalwater en regenwater worden zo veel mogelijk hergebruikt. De meeste daken zijn geschikt voor zonnepanelen. Uw woning wordt optimaal geïsoleerd en verwarmd via een systeem voor warmte- en koudeopslag, een duurzaam alternatief voor stoken op gas. Alle deelbuurten hebben een eigen karakter met aandacht voor architectuur, moderne technieken en hoogwaardige materialen. Uw nieuwe wijk is ruim opgezet met goede routes naar de stad, het NS-station, de snelwegen en het buitengebied. Aan de rand van de wijk is gestart met de aanleg van een landschapspark.

DeelgebiedenBROEKLANDEN

De wijk Nieuwveense Landen bestaat uit meerdere deelbuurten met ieder een eigen sfeer. Momenteel wordt gebouwd aan de eerste twee buurten.

Broeklanden

Broeklanden sluit aan op het platteland en wordt een open, groene buurt met veel gras en water. Het heeft daardoor wat meer een dorps karakter.

centrumwonenCentrumwonen

Centrumwonen is een buurt met hofjes en pleintjes en heeft daardoor een stads karakter.

Aanbod

In Broeklanden is momenteel nog één kavel beschikaar. Het gaat om een kavel voor een vrijstaande woning, kaveloppervlakte 754 m2 , koopsom € 158.340 exclusief BTW (11 maart 2020 in optie).

Neem hiervoor contact op met de kavelcoach via telefoon 14 0522 of postbus@meppel.nl.

Het beschikbare nieuwbouwaanbod van projectwoningen is te raadplegen via o.a. de plaatselijke makelaars en Funda.nl

Meer informatie