Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Samen met een groep uw eigen nieuwbouwwoning bouwen? Dat kan! In de gemeente Meppel zoeken we hiervoor samen naar mogelijkheden.

Als u als groep een woonproject wilt realiseren, dan is er sprake van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). De gemeente wil CPO meer aandacht geven, zodat belangstellenden zich kunnen verenigen om een eigen project te organiseren. Het kan daarbij zowel gaan om starters, ouderen als andere doelgroepen.

CPO: samen woningen ontwikkelen

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is een vorm van projectontwikkeling waarbij inwoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen woningbouwproject. De groep heeft de volledige zeggenschap over de realisatie van nieuwbouw en draagt volledige verantwoordelijkheid en risico. De groep doet dit samen met een zelfgekozen procesbegeleider, architect en aannemer. Een groep zoekt meestal samen met de gemeente een geschikte locatie.

Belangstelling? Meld u aan

Heeft u belangstelling om een CPO groep op te starten of deel te nemen? Aanmelden kan door het sturen van een e-mail naar postbus@meppel.nl t.a.v. beleidsadviseur Wonen. Ook als u een geschikte, beschikbare locatie op het oog heeft voor het realiseren van een CPO project, kunt u dat laten weten.

Bekijk ook dit informatieve filmpje over CPO