Blijverslening

Er zijn tegenwoordig volop mogelijkheden om woningen levensloopbestendig te maken, om klaar te zijn voor de toekomst. Met de Blijverslening wordt gestimuleerd om de woning meer levensloopbestendig te maken, zodat men ook op hogere leeftijd zelfstandig kan blijven wonen. Indien iemand onvoldoende spaargeld heeft om deze aanpassingen te bekostigen, dan kan de gemeente helpen om de woning gereed te maken voor de toekomst.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar-bewoner van een bestaande woning van minimaal één jaar oud in de gemeente Meppel.
 • De lening wordt consumptief verstrekt indien het aan te vragen leningsbedrag minimaal € 2.500,- en maximaal € 10.000,- is.
 • De lening wordt hypothecair verstrekt indien het aan te vragen leningsbedrag minimaal € 10.001,- en maximaal € 30.000,- is.
 • Van de eigenaar-bewoners waaraan een consumptieve blijverslening wordt verstrekt, is een van beide aanvragers jonger dan 76 jaar.
 • De blijverslening wordt verstrekt voor het treffen van bouwkundige en domotica aanpassingen, zoals opgesomd en omschreven op de door de gemeente vastgestelde lijst van maatregelen.
 • De lening voor de te treffen maatregelen bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 30.000,-.
 • Het budget van de gemeente is toereikend om de aanvraag te honoreren.

Aanvraag

 • Als u voldoet aan de voorwaarden en gebruik wilt maken van de regeling vraagt u de toewijzigingsbrief aan met het online startformulier op deze website.
 • U ontvangt van ons de toewijzingsbrief per mail als u aan de voorwaarden voldoet.  Deze heeft u nodig voor het aanvragen van de lening.
 • De lening vraagt u digitaal aan via www.svn.nl. Het papieren aanvraagformulier komt daarmee te vervallen. Als dit niet lukt kunt u contact opnemen met SVn via 088 - 2539400.
 • Daarna verzorgt SVn de verdere aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening

Meer informatie

 • Informatie over de lening en het actuele rentepercentage vindt u op de website van Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten www.svn.nl
 • Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum via 14 0522
 • De verordening vindt u terug op de website www.overheid.nl, onderwerp Volkshuisvesting en woningbouw