Blijverslening

Er zijn tegenwoordig volop mogelijkheden om woningen levensloopbestendig te maken, om klaar te zijn voor de toekomst. Met de Blijverslening wordt gestimuleerd om de woning meer levensloopbestendig te maken, zodat men ook op hogere leeftijd zelfstandig kan blijven wonen. Indien iemand onvoldoende spaargeld heeft om deze aanpassingen te bekostigen, dan kan de gemeente helpen om de woning gereed te maken voor de toekomst.

Voorwaarden

•    U bent eigenaar-bewoner van een bestaande woning van minimaal één jaar oud in de gemeente Meppel.
•    De lening wordt consumptief verstrekt indien het aan te vragen leningsbedrag minimaal € 2.500,- en maximaal € 10.000,- is.
•    De lening wordt hypothecair verstrekt indien het aan te vragen leningsbedrag minimaal € 10.001,- en maximaal € 30.000,- is.
•    Van de eigenaar-bewoners waaraan een consumptieve blijverslening wordt verstrekt, is een van beide aanvragers jonger dan 76 jaar.
•    De blijverslening wordt verstrekt voor het treffen van bouwkundige en domotica aanpassingen, zoals opgesomd en omschreven op de door de gemeente vastgestelde lijst van maatregelen.
•    De lening voor de te treffen maatregelen bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal
€ 30.000,-.
Het budget van de gemeente is toereikend om de aanvraag te honoreren.

Aanvraag

  1. Download en print het startformulier (PDF, 285 kB), vul het in en stuur deze naar de gemeente, Postbus 501, 7940AM Meppel of geef het af bij de balie van het Stadhuis, Grote Oever 26.
    Let op: U moet ook kopieën van offertes bij leveren voor de geplande maatregelen.
  2. De gemeente toetst de aanvraag aan de verordening.
  3. Na goedkeuring ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief en het aanvraagformulier om de lening bij Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) aan te vragen voor de financiële toets (dit is het tweede onderdeel van de aanvraag). Hierin staat het maximale bedrag dat voor de Blijverslening is toegekend en of u in aanmerking komt voor een consumptieve of hypothecaire lening.
  4. De financiële toets door SVn bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening.
  5. SVn stelt het leningsbedrag beschikbaar door middel van een bouwkrediet. Vanaf dit moment betaalt u elke maand rente en aflossing. U kunt de werkzaamheden (laten) uitvoeren en de originele nota’s met een declaratieformulier van SVn indienen bij de gemeente. De gemeente controleert de nota en laat deze door SVn uitbetalen. Na betaling van de laatste nota geeft de gemeente SVn opdracht het bouwkrediet te sluiten.

Meer informatie

  • Informatie over de lening en het actuele rentepercentage vindt u op de website van Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten www.svn.nl
  • Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum via 14 0522
  • De verordening vindt u terug op de website www.overheid.nl, onderwerp Volkshuisvesting en woningbouw