Nieuwbouwwoningen verplicht aardgasloos vanaf 1 juli 2018

Per 1 juli 2018 vervalt de aansluitplicht op aardgas. Vanaf dat moment is het de netbeheerder verboden om gasaansluitingen te realiseren voor nieuwbouwwoningen en nieuwe bouwwerken voor kleinverbruikers met een aansluiting van minder dan 40 m3 gas per uur. Woningen en kleine bedrijven moeten hierdoor op zoek naar een andere vorm van verwarming.

In de praktijk betekent dit dat nieuwbouwwoningen in bijna alle gevallen verwarmd zullen worden met een warmtepomp of warmtenet. Een warmtepomp is een systeem dat de warmte uit de bodem of lucht gebruikt om een woning te verwarmen.

Het systeem is energiezuiniger dan een CV ketel, maar gebruikt elektriciteit in plaats van gas. In combinatie met een zorgvuldig ontwerp van de woning (goede kierdichting, hogere isolatie en gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning) kunnen de jaarlijkse energiekosten worden verlaagd. 

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen voor deze wetswijziging:

  • Woningen waarvoor de vergunningsaanvraag vòòr 1 juli 2018 wordt ingediend hoeven niet aan de eis te voldoen. Deze woningen kunnen warmtepomp-ready worden gebouwd, maar mogen nog met gas worden verwarmd. Of dit wenselijk is valt met name voor grootschalige projecten te bezien. Voor een individuele particulier is het afhankelijk van kosten, omvang en standaardisatie.
  • Gebieden waar een warmtenet of een andere energie infrastructuur is gerealiseerd. De aansluitplicht was hier al niet meer van toepassing. Over het algemeen in het westen van het land.
  • Gebieden die de gemeente onder strenge voorwaarden aanwijst, waar de aansluitplicht blijft bestaan.  Omdat op dit moment nog niet bekend is aan welke voorwaarden precies voldaan moet worden, zijn er in onze gemeente nog geen gebieden aangewezen. In de komende maanden volgt hier over meer informatie. 

Gevolgen belanghebbenden na 1 juli 2018

Woningeigenaar

Als woningeigenaar moet rekening gehouden worden met meerkosten voor warmtepomp en andere duurzame aanpassingen in het ontwerp (LTV, WTW en goede kierdichting e.d). Koken op elektriciteit. Er zijn mogelijkheden voor subsidies en aanvullende hypotheekruimte. Denk aan inpassing warmtepomp  met oog op geluid, trilling en bereikbaarheid voor onderhoud (technische ruimte voldoende omvang).

Bouwpartijen

Voor bouwpartijen geldt dat in overleg met koper moet worden nagedacht over energetische maatregelen in de woning en de praktische werking hiervan (borging). Detaillering en integraal ontwerp zijn cruciaal voor een comfortabel, gezond en energiezuinig ontwerp.

Meer informatie

Meer informatie leest u op omgevingsweb.nl