Duurzaamheid

De gemeente heeft de ambitie uitgesproken om CO2 neutraal te worden.

Door in de toekomst geen gebruik meer te gaan maken van eindige fossiele brandstoffen wordt bijgedragen aan het minimaliseren van onze klimaatverandering door het broeikaseffect.

De gemeente draagt graag bij aan ondersteuning van initiatieven die door de samenleving en bedrijvensectoren worden ontplooid en die leiden tot de gewenste energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Te denken valt hierbij aan:

  • ondersteunen met communicatie van activiteiten zoals de jaarlijkse bouw- en bespaarweken
  • adviseren over energiebesparing binnen de bestaande woningbouw, nieuwbouw en bedrijvensector
  • meewerken waar mogelijk aan uitbreiding van duurzame energieopwekking
  • het minimaliseren van het gemeentelijk energiegebruik

Gebruik zonnepalen gemeente

In het streven naar duurzaamheid heeft de gemeente op gebouwen die zij beheert zonnepanelen geplaatst. Via onderstaande links krijgt u een goede indruk van wat die zonnepanelen opleveren aan stroom en met hoeveel de CO2 uitstoot wordt verminderd. De informatie die getoond wordt is actueel.wethouder Stam en Harskamp daken leggen zonnepanelen op Ezinge

Stadhuis

Gemeentewerf

sporthal De Aanloop

sporthal De Eendracht Nijeveen

topsporthal Ezinge

Meer informatie en contact

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522

statistieken opbrengst zonnepanelen