Recht op bijstand

Wanneer u niet genoeg geld hebt om van te leven en u niet snel zelf voor voldoende inkomsten kunt zorgen, kunt u recht hebben op een bijstandsuitkering.

Voorwaarden

 • U komt in aanmerking voor bijstand wanneer:
  • u 18 jaar of ouder bent
  • u Nederlander bent
  • u niet genoeg geld heeft om van te leven
  • het niet lukt om zelf snel betaald werk te vinden
  • u geen recht heeft op een andere uitkering
  • u geen opleiding volgt en geen recht heeft op studiefinanciering
 • U vraagt de bijstandsuitkering aan bij het UWV WERKbedrijf via www.werk.nl. U heeft daarbij uw DigiD inloggegevens nodig. U kunt ook het UWV WERKbedrijf vragen of ze u een aanvraagformulier toesturen
 • Wanneer u getrouwd bent of samenwoont, vragen u en uw partner samen de uitkering aan
 • Zodra u de bijstand heeft aangevraagd, belt u binnen 2 werkdagen de gemeente via 140522. Houd uw burgerservicenummer bij de hand
 • De gemeente beslist binnen 8 weken over uw aanvraag. De gemeente kan u uitnodigen voor een gevolggesprek of bij u op huisbezoek komen. Als er gegevens ontbreken, die u nog moet aanleveren, duurt uw aanvraag langer
 • De bijstandsuitkering gaat in op de dag dat u zich voor een aanvraag bij het UWV WERKbedrijf heeft gemeld

Eigen woning en bijstand

Ook met een koophuis, eigen woonboot of woonwagen kunt u bijstand krijgen. U moet dan wel zelf in uw huis wonen en het niet verhuren. De gemeente bepaalt of u recht hebt op bijstand en of dat een lening is of een geldbedrag dat u niet hoeft terug te betalen.

Bijstand aanvragen bij de gemeente

Soms hoeft u niet naar het UWV WERKbedrijf, maar kunt u de bijstand direct bij de gemeente aanvragen. Dit is het geval wanneer u:

 • langer dan drie maanden in een instelling woont, bijvoorbeeld in een revalidatiecentrum of verpleeghuis. U vraagt de uitkering dan aan bij de gemeente of sociale dienst waar de instelling staat
 • de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en een laag (onvolledig) AOW-pensioen hebt
 • geen vaste woon- of verblijfplaats hebt of dakloos bent
 • alleen bijzondere bijstand wilt aanvragen

Meer informatie

UWV WERKbedrijf
Hanzelaan 180
8017 JG Zwolle
Tel: 0900-9294
Op werkdagen is het werkplein geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur

Uitgelicht