Wijziging kostendelersnorm participatiewet

Met ingang van 1 januari 2023 wijzigt de participatiewet. Dan verandert de kostendelersnorm. Dit geldt ook voor de IOAW, IOAZ en het Bbz.

Wat verandert er?

Jongeren tot 27 jaar tellen niet langer mee als kostendeler. Dit was eerst tot 21 jaar. Daardoor is de uitkering voor een aantal mensen in 2023 hoger. De kostendelersnorm is de uitkering die u krijgt als u in een huis woont met 1 of meer andere volwassenen. Hoe meer kostendelers op uw adres wonen, hoe lager uw uitkering.

U ontvangt al een uitkering, u hoeft nu niets te doen.

Als u al een uitkering ontvangt dan hoeft u niets te doen. U ontvangt van ons een nieuwe beschikking en in januari 2023 wordt u uitkering op de nieuwe wetgeving en uw situatie aangepast.
Wij kunnen nog niet aangeven hoe hoog uw uitkering wordt, omdat de uitkeringen sowieso per 1 januari 2023 worden verhoogd.

Wat moet u wel zelf blijven doen?

Als uw persoonlijke situatie veranderd, dan moet u dat zelf door blijven gegeven aan ons. Als u bijvoorbeeld:

  • Een inwonend kind of huisgenoot heeft en die wordt 27 jaar
  • Er een huisgenoot/kind bij u in komt wonen of vertrekt
  • U gaat samenwonen of uit elkaar gaat
  • U betaald werk vindt

U ontvangt geen uitkering meer, maar denkt dat deze wijziging voor u invloed kan hebben op uw inkomen in 2023?

U had tot voorkort een uitkering met een kostendelersnorm. U heeft inkomsten gekregen die hoger waren dan de bijstandsnorm. Daarom is uw uitkering beëindigd. U ontvangt een brief met uit gebreide informatie. Misschien heeft u alsnog recht op een aanvullende uitkering. Dit moet u zelf beoordelen. Bij twijfel kunt u altijd in 2023 contact opnemen met de gemeente via 14 0522. Vraag dan naar een inkomensconsulent.

Voorbeeld verandering

In dit voorbeeld is iedereen 21 jaar of ouder en krijgt een uitkering.

voorbeeld berekening kostendelersnorm 2023
situatie uitkering vóór 1 januari 2023 uitkering vanaf 1 januari 2023 Kind 1 wordt 27 jaar
moeder, 50 jaar 43,33% kostendeler 3 personen) 70% (alleenstaande) 50% (kostendeler 2 personen)
kind 1, 26 jaar 43,33% kostendeler 3 personen) 50% (kostendeler 2 personen) 50% (kostendeler 2 personen)
kind 2, 25 jaar 43,33% kostendeler 3 personen) 50% (kostendeler 2 personen 43,33% (kostendeler 3 personen)

 

Niet alle huisgenoten tellen mee als kostendeler

Géén kostendelers zijn:

  • partner
  • huisgenoten tot 27 jaar (dit was eerst tot 21 jaar)
  • huisgenoten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of een bijdrage volgens WTOS
  • huisgenoten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen
  • kamerhuurders of kostgangers met een commerciële relatie