Regeling participatie schoolgaande kinderen

Vaak wordt voor (buiten) schoolse activiteiten een bijdrage gevraagd. Dit is voor mensen met een laag inkomen soms erg lastig. Om het mogelijk te maken dat uw kind/ kinderen toch kunnen deelnemen aan de activiteiten, kunt u een beroep doen op de Regeling participatie schoolgaande kinderen.

De regeling geeft een vergoeding voor de kosten van schoolactiviteiten, zoals een schoolreisje, schoolkamp of excursie. U krijgt alleen een vergoeding als de bijdrage verplicht is. Sinds augustus 2021 staat in de wet dat u niet verplicht kunt worden om een vrijwillige bijdrage te betalen. Uw kind mag altijd meedoen (aan elkaar) aan de activiteit, ook als u de vrijwillige bijdrage niet betaalt. Afgelopen jaar hebben wij ervaren dat het problemen op kan leveren als de vrijwillige ouderbijdrage vanuit de gemeente niet vergoed wordt. Met deze reden is het vanaf dit jaar weer mogelijk om deze kosten (als u onder de gestelde normen valt) te vergoeden.  

De gemaakte te betalen kosten kunnen worden vergoed tot aan een maximum van:

 • € 200,00 voor een kind op de basisschool of
 • € 250,00 voor een kind op het voortgezet onderwijs

Als uw kind deelneemt aan een buitenschoolse activiteit, zoals sport of zwemles, dan gaat de vergoeding rechtstreeks naar de vereniging of zwembad.

Voorwaarden

Om een beroep op de regeling te kunnen doen, gelden de volgende voorwaarden:

 • U woont in de gemeente Meppel.
 • U hebt de zorg voor één of meer kinderen van 4 tot en met 17 jaar en deze kinderen volgen onderwijs.
 • Uw kind(eren), waarvoor u de zorg hebt, nemen deel aan een (buiten)schoolse activiteit waarvoor een verplichte bijdrage geldt.
 • U heeft de kosten nog niet betaald.
 • Uw inkomen bedraagt maximaal 120% (zie kolom) van het voor u geldende sociaal minimum.
 • Uw eigen vermogen bedraagt niet meer dan het toegestane maximum in uw situatie (zie tabel) en de eventuele overwaarde in uw eigen woning bedraagt niet meer dan € 64.100,00.
Inkomenstabel
Uw situatie Uw inkomen* Maximaal vermogen
Alleenstaande 18-21 jaar € 336,53 € 7.605,00
Alleenstaande 21-pensioengerechtigde leeftijd € 1.363,05 € 7.605,00
Gehuwden/ samenwonenden 21 - pensioengerechtigde leeftijd € 1.947,21 € 15.210,00
Alleenstaande in inrichting verblijvend € 434,63 € 7.605,00
Alleenstaande, pensioengerechtigd € 1.516,96 € 7.605,00
Gehuwden/ samenwonenden pensioengerechtigd € 2.060,21 € 1.5210,00

* Max. 120% van de bijstandsnorm per maand excl. vakantiegeld

Kostendelersnorm

Als u samenwoont met een of meerdere meerderjarige personen en u kunt de kosten delen, dan is de kostendelersnorm mogelijk van toepassing. De kostendelersnorm wijzigt op 1 januari 2023 naar 27 jaar. Lees meer>>

Enkele personen worden niet gezien als kostendelers:

 • Personen van 18 – 27 jaar
 • Studenten die een WSF-uitkering / WTOS uitkering ontvangen of een BBL-opleiding volgen;
 • Personen (geen bloed – en aanverwanten in de 1e en 2e graad) die en commerciële relatie met elkaar hebben (bijvoorbeeld door huur/verhuur van een kamer)..
Kostendelersnorm per maand exclusief vakantiegeld (per persoon) bedrag 120%1
Tweepersoons huishouden € 973,61
Driepersoons huishouden € 843,79
Vierpersoons huishouden € 778,88

1 maximaal 120% van de bijstandsnorm per maand excl. vakantiegeld

Meer informatie en aanvragen

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522

Aanvraag

Deze regeling wordt sinds 1 januari 2022 uitgevoerd door Kind Support Meppel.

U kunt een aanvraag indienen bij via www.kindsupportmeppel.nl

Bezwaar & beroep

Als u niet aan de voorwaarden voldoet, brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. De aanvraag zal dan worden afgewezen. Als u het hier niet mee eens ment, kunt u tegen de beslissing in bezwaar>>.

AVG

Voor de aanvraag van deze regeling worden uw persoonlijke gegevens gevraagd. De gemeente Meppel verwerkt deze gegevens zorgvuldig en enkel voor het doel van de aanvraag. Zij worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring>>.