Laptopregeling schoolgaande kinderen

Voor ouders met kinderen jonger dan 18 jaar op het voortgezet onderwijs en een minimuminkomen is het mogelijk om een vergoeding voor de kosten van aanschaf van een laptop aan te vragen. De tegemoetkoming voor de aanschaf of bijdrage van een laptop bedraagt maximaal € 400,00. Een tegemoetkoming in de kosten van internet is niet mogelijk.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor de tegemoetkoming wanneer:

  • Uw inkomen bedraagt maximaal 110% van het voor u geldende sociaal minimum.
  • Uw eigen vermogen bedraagt maximaal € 1.652,73 voor een alleenstaande en  € 2.361,04 voor gehuwden/ samenwonenden
  • Het gaat om de goedkoopste adequate oplossing

Aanvraag

Deze regeling wordt uitgevoerd door Kind Support Meppel.

U kunt een aanvraag indienen bij via www.kindsupportmeppel.nl

Bezwaar & beroep

Als u niet aan de voorwaarden voldoet, brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. De aanvraag zal dan worden afgewezen. Als u het hier niet mee eens ment, kunt u tegen de beslissing in bezwaar>>.

AVG

Voor de aanvraag van deze regeling worden uw persoonlijke gegevens gevraagd. De gemeente Meppel verwerkt deze gegevens zorgvuldig en enkel voor het doel van de aanvraag. Zij worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring>>.