Individuele studietoeslag

Studeert u?  En heeft u een medische beperking (lichamelijk of psychisch) die zo blijft, waardoor u naast de studie niet kan bijverdienen? Dan heeft u mogelijk recht op individuele studietoeslag.
De hoogte van de toeslag is € 109,- per maand. Toekenning is in eerste instantie voor 12 maanden. Als u daarna nog aan de voorwaarden voldoet kunt u opnieuw een verzoek indienen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent18 jaar of ouder;
  • U heeft recht op studiefinanciering (WSF) of u ontvangt een tegemoetkoming scholieren via DUO;
  • Uw eigen vermogen bedraagt maximaal € 6.295,- voor een alleenstaande en € 12.590,- voor gehuwden/ samenwonenden.
  • U kunt door een arbeidsbeperking niet volledig werken c.q. het wettelijk minimumloon verdienen. U kunt niet naast uw studie bijverdienen. Dit moet worden vastgesteld door het UWV of via een andere arts of behandelaar.

Aanvraag

  • Vraag het aan met het formulier Individuele studietoeslag (PDF)
  • Lever het ingevulde formulier in met de bijlagen bij het Stadhuis, Grote Oever 26 of stuur het op aan Postbus 501, 7940 AM Meppel
  • Vraag de toeslag op tijd aan, bij voorkeur voordat je je studie start. Als je de toeslag toegewezen krijgt, ontvang je de toeslag namelijk vanaf de datum van je aanvraag. Vraag je de toeslag later in je studie aan, dan ontvang je mogelijk minder toeslag.

Bezwaar & beroep

Als u niet aan de voorwaarden voldoet, brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. De aanvraag zal dan worden afgewezen. Als u het hier niet mee eens ment, kunt u tegen de beslissing in bezwaar.

AVG

Voor de aanvraag van deze regeling worden uw persoonlijke gegevens gevraagd. De gemeente Meppel verwerkt deze gegevens zorgvuldig en enkel voor het doel van de aanvraag. Zij worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.