Individuele studietoeslag

Studeert u?  En heeft u een medische beperking (lichamelijk of psychisch) die zo blijft, waardoor u naast de studie niet kan bijverdienen? Dan heeft u mogelijk recht op individuele studietoeslag.

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw leeftijd en maximaal € 305,- per maand (voor jongeren vanaf 21 jaar) en deze wordt voor 12 maanden toegekend. Als u daarna nog aan de voorwaarden voldoet kunt u opnieuw een verzoek indienen.

leeftijdstabel
Leeftijd Bedrag
15 jaar € 91,00
16 jaar € 105,00
17 jaar € 120,00
18 jaar € 152,00
19 jaar € 183,00
20 jaar € 244,00
21 jaar € 305,00

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent 15 jaar of ouder en;
  • U heeft recht op studiefinanciering (WSF) of u ontvangt een tegemoetkoming scholieren (TS) via de DUO;
  • U heeft geen invloedrijk vermogen. Voor een alleenstaande minder dan € 6.505,00 en alleenstaande ouders of gehuwden € 13.010,00.
  • U kunt door een arbeidsbeperking niet volledig werken c.q. het wettelijk minimumloon verdienen. U kunt naast uw studie niet bijverdienen! Dit moet worden vastgesteld door een andere arts of behandelaar.

Aanvraag

  • Vraag het aan met het formulier Individuele studietoeslag (PDF)
  • Lever het ingevulde formulier in met de bijlagen bij het Stadhuis, Grote Oever 26 of stuur het op aan Postbus 501, 7940 AM Meppel
  • Vraag de toeslag op tijd aan, bij voorkeur voordat je je studie start. Als u de toeslag toegewezen krijgt, ontvangt u de toeslag namelijk vanaf de datum van je aanvraag. Vraagt u de toeslag later in uw studie aan, dan ontvangt u mogelijk minder toeslag.

Bezwaar & beroep

Als u niet aan de voorwaarden voldoet, brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. De aanvraag zal dan worden afgewezen. Als u het hier niet mee eens ment, kunt u tegen de beslissing in bezwaar.

AVG

Voor de aanvraag van deze regeling worden uw persoonlijke gegevens gevraagd. De gemeente Meppel verwerkt deze gegevens zorgvuldig en enkel voor het doel van de aanvraag. Zij worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.