Bijzondere bijstand, individueel

Soms kunt u voor onvoorziene noodzakelijke kosten komen te staan waar u geen geld voor opzij heeft kunnen zetten. Als er geen andere mogelijkheden zijn om deze kosten vergoed te krijgen, kunt u bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen.

Voorwaarden

Om een beroep op bijzondere bijstand te kunnen doen gelden de volgende voorwaarden:

  • Er sprake is van bijzondere omstandigheden
  • De algemene bijstand voorziet niet in de kosten
  • Er kan geen beroep gedaan worden op een voorliggende voorziening
  • U moet noodzakelijke en onvoorziene kosten maken
  • U kunt de kosten niet van uw eigen geld betalen
  • U kiest voor de goedkoopst adequate oplossing
  • Uw inkomen bedraagt maximaal 120% (zie kolom) van het voor u geldende sociaal minimum.
  • U hebt niet meer vermogen dan u voor de bijstand mag hebben (€ 6.506,00 voor een alleenstaande en € 13.010,00 voor gehuwden/ samenwonenden)
Inkomenstabel
Uw situatie Uw inkomen* Maximaal vermogen
Alleenstaande 18-21 jaar € 307,24 € 6505,00
Alleenstaande 21-pensioengerechtigde leeftijd € 1.244,54 € 6505,00
Gehuwden/ samenwonenden 21 - pensioengerechtigde leeftijd € 1.777,92 € 13010,00
Alleenstaande in inrichting verblijvend € 428,08 € 6505,00
Alleenstaande, pensioengerechtigd € 1382,89 € 6505,00
Gehuwden/ samenwonenden pensioengerechtigd € 1872,50 € 13010,00

* Max. 120% van de bijstandsnorm per maand excl. vakantiegeld

Bijzonderheden

Bijzondere bijstand voor medische kosten is slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk.

Aanvraag

U vraagt de bijzondere bijstand bij de gemeente aan, voordat u de kosten maakt. Wanneer u achteraf de aanvraag indient, is bijstand slechts bij hoge uitzondering mogelijk. Bent u te laat met het indienen van de aanvraag, dan loopt u het risico dat de kosten niet worden vergoed.

U kunt telefonisch een afspraak maken via 140522 of online (keuze: afspraak inkomen). Wilt u bij het maken van de afspraak in de toelichting “bijzondere bijstand”  aangeven?

Op de afspraak moet u recente inkomensgegevens meenemen voor zover deze bij ons niet bekend zijn. Ook kunt u een kostenindicatie van de leverancier meenemen. Als de aanvraag compleet is, kan de consulent deze in behandeling nemen. U ontvangt binnen 8 weken na de aanvraag een beslissing van de gemeente of u de bijzondere bijstand krijgt. Deze termijn kan langer duren wanneer er bijvoorbeeld een medisch advies nodig is. U ontvangt in dat geval bericht van de gemeente.

Bezwaar & beroep

Als u niet aan de voorwaarden voldoet, brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. De aanvraag zal dan worden afgewezen. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u tegen de beslissing in bezwaar>>.

Meenemen

Op de afspraak moet u recente inkomensgegevens meenemen voor zover deze bij ons niet bekend zijn. Ook kunt u een kostenindicatie van de leverancier meenemen.

AVG

Voor de aanvraag van deze regeling worden uw persoonlijke gegevens gevraagd. De gemeente Meppel verwerkt deze gegevens zorgvuldig en enkel voor het doel van de aanvraag. Zij worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring>>.