Schoolkosten MBO leerlingen

MBO leerlingen van 16 en 17 jaar waarvan de ouders/ verzorgers een laag inkomen hebben, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van de schoolkosten.

Vanuit het ministerie van OCW zijn aan de onderwijsinstellingen extra middelen beschikbaar gesteld voor de tegemoetkoming in de schoolkosten.

Veel scholen laten de uitvoering van deze regeling over aan Stichting Leergeld.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij de onderwijsinstelling die uw zoon of dochter bezoekt.