Regeling participatie schoolgaande kinderen

Vaak wordt er voor schoolactiviteiten een bijdrage gevraagd. Dit is voor mensen met een laag inkomen soms erg lastig. Om het mogelijk te maken dat uw kind / kinderen toch kunnen deelnemen aan de schoolactiviteiten, kunt u een beroep doen op de Regeling participatie schoolgaande kinderen.

De regeling betreft een vergoeding voor de kosten van schoolactiviteiten, zoals een schoolreisje, schoolkamp of excursie. De daadwerkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed tot aan een maximum van:

  • € 200,00 voor een kind op de basisschool of
  • € 250,00 voor een kind op het voortgezet onderwijs

Voorwaarden

Om een beroep op de regeling te kunnen doen, gelden de volgende voorwaarden:

  • U woont in de gemeente Meppel
  • U hebt de zorg voor één of meer kinderen van 4 tot en met 17 jaar en deze kinderen volgen onderwijs
  • Uw kind(eren), waarvoor u de zorg hebt, nemen deel aan een schoolactiviteit
  • Uw inkomen bedraagt maximaal 120% (zie kolom) van het voor u geldende sociaal minimum.
  • Uw eigen vermogen bedraagt niet meer dan het toegestane maximum in uw situatie (zie tabel) en de eventuele overwaarde in uw eigen woning bedraagt niet meer dan € 53.100,00.
Overzicht inkomensgegevens
Uw situatie Uw inkomen1 Maximale vermogen
Alleenstaande van 18 tot 21 jaar € 303,57 € 6.295,00
Alleenstaande tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd € 1229,72 € 6.295,00
Gehuwden/samenwonenden 21 tot de pensioengerechtigde leeftijd € 1756,74 € 12.590,00
Alleenstaande in inrichting verblijvend € 422,20 € 6.295,00
Alleenstaande, pensioengerechtigd € 1367,98 € 6.295,00
Gehuwden/samenwonenden pensioengerechtigd € 1854,87 € 12.590,00

1 maximaal 120% van de bijstandsnorm per maand excl. vakantiegeld

Kostendelersnorm

Als u samenwoont met een of meerdere meerderjarige personen en u kunt de kosten delen, dan is de kostendelersnorm mogelijk van toepassing. Enkele personen worden niet gezien als kostendelers:

  • Personen van 18 – 21 jaar
  • Studenten die een WSF-uitkering / WTOS uitkering ontvangen of een BBL-opleiding volgen;
  • Personen (geen bloed – en aanverwanten in de 1e en 2e graad) die en commerciële relatie met elkaar hebben (bijvoorbeeld door huur/verhuur van een kamer)..
Kostendelersnorm per maand exclusief vakantiegeld (per persoon) bedrag 120%1
Tweepersoons huishouden € 878,37
Driepersoons huishouden € 761,25
Vierpersoons huishouden € 702,70

1 maximaal 120% van de bijstandsnorm per maand excl. vakantiegeld

Meer informatie en aanvragen

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522

Aanvraag

U vraagt de tegemoetkoming aan via het aanvraagformulier (PDF). Lees ook de bijbehorende toelichting (PDF)

U kunt dit ook afhalen bij de balie of het wordt u op verzoek toegestuurd. U moet bij de aanvraag de gevraagde bewijsstukken (betalingsbewijzen) mee sturen.

 

Bezwaar & beroep

Als u niet aan de voorwaarden voldoet, brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. De aanvraag zal dan worden afgewezen. Als u het hier niet mee eens ment, kunt u tegen de beslissing in bezwaar>>.

Tips

Neemt uw kind deel aan buitenschoolse activiteiten of is hij/zij lid van een sportvereniging? Voor buitenschoolse activiteiten zijn er ook vergoedingsmogelijkheden. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.kindsupportmeppel.nl

AVG

Voor de aanvraag van deze regeling worden uw persoonlijke gegevens gevraagd. De gemeente Meppel verwerkt deze gegevens zorgvuldig en enkel voor het doel van de aanvraag. Zij worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring>>.